Začiatok výstavby väznice odhadujú na budúci rok

V súvislosti s výstavbou novej väznice na Sabovej už zazneli viaceré termíny. Hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská pre vobraze.sk uviedla, že proces verejného obstarávania koncesie na projekt „Výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová“ ešte stále prebieha. „Úspešný uchádzač bude známy až po vyhodnotení ponúk, ktoré aktuálne prebieha,“ doplnila v reakcii na otázku, ktorý subjekt väznicu postaví.  

Kacvinská informovala, že projekt je v súčasnosti v stave vydaného územného rozhodnutia vrátane všetkých súvisiacich vyjadrení. „Projektovanie, stavebné povolenie a výstavbu väzenského zariadenia začne realizovať úspešný uchádzač,“ poznamenala.

„Vzhľadom na ešte prebiehajúce verejné obstarávanie a následné posudzovanie výsledku projektu, schvaľovanie vládou SR a finančné uzavretie koncesnej zmluvy, sa indikatívne odhaduje začiatok výstavby v priebehu 1. polroku 2022,“ uviedla hovorkyňa ZVJS. Ako dodala, termín výstavby väznice je plánovaný na 39 mesiacov.

Výstavba väznice ovplyvní činnosť existujúceho otvoreného oddelenia Sabová – Ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. „Celé zariadenie (stavenisko) sa počas výstavby odovzdá koncesionárovi za účelom realizácie stavebných prác a rekonštrukcie. V rámci zamestnávania odsúdených sa ukončí živočíšna a rastlinná výroba. Počas výstavby sa odsúdení premiestnia do iných ústavov a zamestnancom bude ponúknutá možnosť prevedenia do iných ústavov. Po ukončení výstavby sa personálne kapacity budú obsadzovať z pôvodných zamestnancov a z novoprijatých kapacít. Pôvodné otvorené oddelenie s kapacitou 36 miest sa včlení do nového ústavu,“ objasnila Monika Kacvinská.

Pripomenula, že kapacita väzenského zariadenia je plánovaná na 832 obvinených a odsúdených. „Z toho 648 miest pre štandardný výkon trestu odňatia slobody mužov + 36 miest ako otvorené oddelenie + 76 miest ako špecializované oddiely a 72 miest výkonu väzby,“ spresnila štruktúru hovorkyňa ZVJS.

Zdroj: vobraze.sk