Nové vedenie rezortu spravodlivosti prehodnocuje možnú výstavbu väznice na Sabovej

Väznica Sabová

Súčasné vedenie ministerstva spravodlivosti úlohu možnej výstavby novej väznice v Rimavskej Sobote prehodnocuje. Pre vobraze.sk to uviedlo tlačové oddelenie rezortu spravodlivosti. „V tejto veci ešte nepadlo konečné rozhodnutie, akonáhle sa tak stane, budeme o tom informovať,“ dodalo. Tlačové oddelenie sa bližšie nevyjadrilo k otázke, či zapadá výstavba väznice na Sabovej do predstáv nového ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer – SD) a či ju bude presadzovať.

Vlani bolo zrušené verejné obstarávanie, ktoré sa týkalo výstavby nového väzenského zariadenia na Sabovej a začalo sa prehodnocovanie potreby realizácie projektu. Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v lete tohto roka uviedol, že opodstatnenosť výstavby nového väzenského zariadenia bude závisieť od programového vyhlásenia novej vlády, a to časti týkajúcej sa zámerov v oblasti trestnej politiky štátu.

Aktuálna kapacita súčasného Otvoreného oddelenia na Sabovej je 52 odsúdených. Pre vobraze.sk to uviedla hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská. Doplnila, že k prvému decembru tam bolo umiestnených 43 odsúdených. Do práce sú podľa jej vyjadrenia zaradení všetci odsúdení a v prípade záujmu majú možnosť samoštúdia. Hovorkyňa v priebehu tohto roka informovala, že od júla bola znížená ubytovacia kapacita odsúdených na Sabovej zo 65 na 52. ZVJS to odôvodnil zlým technickým stavom jednej ubytovne.

K 30. júnu skončila živočíšna výroba na OO Sabová. Jej súčasťou bol aj bitúnok. „Prevádzka bitúnka bola taktiež ukončená k 30.6. spolu so živočíšnou výrobou. Rozhodnutie o ukončení činnosti bitúnka bolo práve z dôvodu jeho nerentabilnej prevádzky, nedostatočnej vyťaženosti,“ priblížila Monika Kacvinská. „Celý areál bitúnka, ako aj jeho vybavenie, je rozhodnutím štatutára vyhlásený za prebytočný majetok štátu, s ktorým sa naloží podľa zákona č. 278/1993 Z. z o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,“ dodala. Obnovenie živočíšnej výroby sa od nového roka 2024 nechystá.

OO Sabová bolo najväčším producentom bravčového a baranieho mäsa v rámci ústavov ZVJS, no toto stredisko bolo podľa júlového vyjadrenia Moniky Kacvinskej nerentabilné a neefektívne. „V súčasnosti výrobná cena bravčového mäsa z vlastnej produkcie predstavuje vyššiu sumu, ako je cena, za ktorú si vedia ústavy mäso obstarať. Zároveň objekty a technológia živočíšnej výroby si vyžadovali výraznejšiu investíciu, preto došlo takémuto rozhodnutiu,“ ozrejmila hovorkyňa ZVJS.

Rastlinná výroba tam však pokračuje. „ V roku 2024 bude na OO Sabová rastlinná výroba pokračovať formou pestovania zeleniny pre vlastnú potrebu,“ uviedla Monika Kacvinská.

Zdroj: vobraze.sk