SOŠ v Hnúšti ponúka nadstavbové štúdium

Stredná odborná škola v Hnúšti otvára dvojročné nadstavbové štúdium vo viacerých odboroch pre nový školský rok. Termín podania prihlášok je do 31. júla 2022.

Vybrať si môžete z týchto odborov:

2414 L 01  strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
3347 L      drevárska a nábytkárska výroba
3125 L      odevníctvo

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0905 405 188, alebo prostredníctvom e-mailu na sekretariat@soshnusta.sk.  

Prihlášky nájdete na webovej stránke školy https://soshnusta.edupage.org/.

Stredná odborná škola Hnúšťa

Zdroj: Stredná odborná škola v Hnúšti