Učitelia v R. Sobote si pri príležitosti sviatku prevzali kvety a plakety + foto a video

Za zásluhy o rozvoj školstva ocenili na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote desiatky učiteľov. Udialo sa tak pri príležitosti 28. marca – Dňa učiteľov. O kultúrny program sa postaral huslista Vratko Mančuška, mladé recitátorky v slovenskom i maďarskom jazyku a speváčka Laura Švantnerová z Teplého Vrchu. Ocenenie i kvety s blahoželaním im odovzdal primátor mesta Jozef Šimko. Ten v príhovore vyzdvihol náročnú prácu učiteľov, najmä v uplynulej pandemickej dobe, kedy došlo k veľkým zmenám vo forme vyučovania a osobný kontakt častokrát museli učitelia a žiaci vymeniť za obrazovky počítačov.

„Všetkým učiteľom a pedagogickým pracovníkom bez rozdielu stupňa a typu škôl v našom meste, ako aj v regióne v mene svojom, ako aj v mene občanov nášho mesta, žiakov, ale aj rodičov, sa chcem poďakovať za vašu náročnú a obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní našej mladej generácie, ktorá v našich školách nachádza múdrosť, pochopenie a zárovaň aj druhý domov,“ povedal primátor. Zároveň zaželal učiteľom, aby boli aj naďalej skvelým vzorom a stabilným pilierom. „Tými, na ktorých sa nezabúda, na ktorých sa spomína s úsmevom na perách, s vďakou v srdci za všetko nadobudnuté,“ dodal.

Danka Vengrinová – MŠ I. Hatvaniho
Beata Trochová a Peter Pôbiš – MŠ Sídlisko Rimava
Ľubica Kovácsová – MŠ P. Dobšinského
Mária Polgáriová – MŠ – Óvoda Daxnerova
Judita Makšiová – MŠ – Óvoda Rybárska
Mariana Husárová – MŠ Rožňavská
Alica Rákošiová – ZŠ Š. M. Daxnera
Izabela Cigániková a Vojtech Novodomský – ZŠ P. Dobšinského
Zuzana Lennerová a Henrieta Pindiaková – ZŠ P. K. Hostinského
Mariana Lukácsová a Žófia Zimányiová – ZŠ M. Tompu -T. Mihály Alapiskola
Patrícia Mišove – ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda
Katarína Mišanková – Evanjelická ZŠ Z. Oravcovej
Attila Sebők a Zuzana Kovácsová – Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi
Janka Máté – Súkromná ZŠ – Magán alapiskola
Andrea Csavnyicky Virók a Eva Gálová – Špeciálna ZŠ s VJM
Dominika Molnárová – CVČ Relax
Mária Hacskóová a Eva Szabóová – Základná umelecká škola
Jana Lásková – Gymnázium I. Kraska
Mária Kisantal a Jana Kureková – Obchodná akadémia
Beata Hodulová – SOŠ technická a agropotravinárska
Boris Hričan – SOŠ obchodu a služieb
Blažej Tóth – Súkromná SOŠ
Simona Radovská – Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Helena Husárová – dlhoročná pedagogička

Zdroj: vobraze.sk