R. SOBOTA: Na Cenu mesta sú navrhnutí napríklad Šinkovič, Tóbisz či Köbölová. Čestné občianstvo môže získať bývalý riaditeľ nemocnice

Rimavskosobotskej samospráve bolo tento rok predložených 15 návrhov na udelenie Ceny mesta. Týkajú sa trinástich osôb i jedného subjektu. Ako pre vobraze.sk uviedol prednosta mestského úradu Štefan Szántó, ku ktorému boli nominácie adresované, všetkých nominantov predkladajú na marcové zastupiteľstvo. „Na niekoho sú aj dve nominácie,“ dodal.

Nominovaní tento rok sú: zubár Michal Štovčík, evanjelická farárka a učiteľka Viktória Lisáková, bývalý masér so zrakovým hendikepom Július Bozó, dlhoročný turista Zoltán Borbáš, učiteľ Vladimír Lojko, dlhoročný príslušník finančnej správy Ladislav Lörinc, predsedníčka výboru mestskej časti Mojín Silvia Kanátová zo Sokoliarstva Kanát, bývalý lekár Peter Dragijský, lekár Ladislav Šinkovič, predsedníčka mestskej časti Sídlisko Rimava Daniela Köbölová, ktorá robila v nemocnici, dlhoročná zapisovateľka do pamätných kníh mesta ozdobným slávnostným písmom Anna Vetráková, poľnohospodár František Tóth, bývalý učiteľ Tibor Tóbisz.

Nominovaný je aj jeden subjekt a to OZ Zogor – Združenie ochrancov genofondu ohrozených rastlín.

Cena mesta sa podľa Štatútu mesta Rimavská Sobota udeľuje osobe alebo kolektívu za významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, sociálnej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Rovnako aj za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí. Osobitnou kategóriou je záchrana ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov.

Mestské zastupiteľstvo môže v kalendárnom roku udeliť najviac tri Ceny mesta. O udelení Ceny mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo, potrebný je súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov.

Minulý rok Cenu mesta získali: dekan farnosti rímskokatolíckej cirkvi v Rimavskej Sobote a zároveň generálny vikár Rožňavskej diecézy Rastislav Polák, dlhoročná členka Zboru pre občianske záležitosti Ľubica Varjuová a bývalý poslanec rimavskosobotského mestského zastupiteľstva i Banskobystrického samosprávneho kraja Zoltán Bán, angažujúci sa v reformovanej cirkvi.

Samospráva dostala aj jeden návrh na udelenie Čestného občianstva. Týka sa Richarda Hrubého, bývalého riaditeľa rimavskosobotskej nemocnice.

Čestné občianstvo pre Husárovú, Cenu mesta R. Sobota udelia Polákovi, Varjuovej a Bánovi

Zdroj: vobraze.sk