Poslanci schválili peniaze na nový kotol, mesto chce rozšíriť kapacitu škôlky na Dúžavskej ceste

Rimavskosobotskí poslanci schválili peniaze na kúpu nového kotla pre Základnú školu P. Dobšinského v Rim. Sobote. Udialo sa tak na riadnom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo koncom novembra v guľovej sále Domu kultúry. Spočiatku nebolo isté, či sa uskutoční. V úvode boli prítomní len 10 poslanci, čo nestačilo na otvorenie schôdze. Neskôr však prišla poslankyňa Eva Bornayová, a tak primátor Jozef Šimko mohol zastupiteľstvo otvoriť.

V úvode prešla na návrh poslanca Ivana Hazuchu zmena programu. Poslanci sa najskôr zaoberali pokazeným kotlom na Základnej škole P. Dobšinského, ktorý v uplynulých dňoch skomplikoval vyučovanie na škole. V rozprave k tomuto bodu primátor Jozef Šimko upozornil, že mesto chcelo vyčleniť na opravy škôl vyše 850 tisíc eur, no poslanci tento zámer zmietli zo stola. Medzi požiadavkami bola aj kúpa nového kotla.

„Čo Boh nedá, vy ste to neschválili a čo Boh nedá, kotol vypadol. Keď som sa dozvedel, že v škole sa nevykuruje, dal som pokyn na zvolanie školskej rady, kde sme prijali opatrenia,“ uviedol primátor s tým, že kotol bude k dispozícii až v januári, lebo až vtedy ho majú doviezť z Nemecka. Ako dodal, na školskej rade poslanec Roman Vaľo navrhol, aby bol starý kotol opravený za sumu vyše 6 tisíc eur. Poslanec Michal Demeter v tejto súvislosti poznamenal, že poslanci schválili na tento rok pre školy 200 tisíc eur. Ak teda mesto vedelo, že je kotol v havarijnom stave, malo časť z týchto peňazí vyčleniť na jeho výmenu. Zdôraznil, že ak by vtedy vedeli, že je kotol v havarijnom stave, rovno by vyčlenili peniaze na jeho opravu. Primátor J. Šimko však s tým nesúhlasil a vyzval poslancov, aby si chlapsky priznali chybu, že na opravy škôl nedali ani cent. Mestské zastupiteľstvo nakoniec jednomyseľne schválilo vyčlenenie financií na rekonštrukciu vykurovania v škole v hodnote takmer 140 tisíc eur a tiež sumu vyše 6 tisíc eur, ktorá bola použitá na opravu starého kotla. Zhotoviteľom je spoločnosť Eurostav z Rimavskej Soboty. Školu otvorili v úvode týždňa a od stredy bol druhý stupeň na základe vyhlášky RÚVZ k pandemickej situácii vrátený k online vzdelávaniu. Do školy chodia len žiaci prvého stupňa.

ZŠ P. Dobšinského

Škôlku na Dúžavskej ceste chcú rozšíriť

Poslanci sa na novembrovom mestskom zastupiteľstve zaoberali aj zámerom na rozšírenie kapacity škôlky na Dúžavskej ceste. Ako vyplynulo z predloženého materiálu, mesto chce financie získať v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu.

Súčasná kapacita materskej školy umožňuje prijatie 26 detí, ktoré sú rozdelené do dvoch tried. „Z kapacitných dôvodov materská škola poskytuje len poldennú výchovu a vzdelávanie, pričom priestor na spanie v súčasnosti slúži ako jedna z tried. Okrem ďalšej triedy (trieda č. 1) slúži druhá trieda (trieda č. 2) ako jedáleň. V materskej škole je nedostatočne vybavené aj hygienické zariadenie, ktoré nezodpovedá reálnym potrebám. Sídlisko Dúžavská cesta je rómskym sídliskom, v ktorom prevládajú viacpočetné rodiny s priemerným počtom 5, ale aj 10 detí. Situácia s nedostatočnou kapacitou materskej školy je pre najbližšie školské roky nedostatočná, škola dlhodobo nedokáže zabezpečovať predprimárne vzdelávanie deťom, ktoré žijú v sociálne znevýhodnenom a málo podnetnom prostredí,“ uvádza sa v dôvodovej správe. V projekte sa nachádza aj výstavba telocvične, ktorá v škole chýba.

Predpokladané náklady na realizáciu projektu sú 743 tis. eur, z čoho spolufinancovanie mesta vo výške 5% predstavuje sumu viac ako 15 tis. eur a požadovaná výška NFP (nenávratného finančného príspevku) predstavuje vyše 700 tis. eur. Spolufinancovanie má byť zabezpečené z rozpočtu mesta a bude zapracované do rozpočtu na rok 2022 po schválení NFP.

Niektorí poslanci v rozprave upozornili, že oprávnené náklady projektu sú vo výške okolo 320 tisíc eur, táto suma vychádza z počtu novovytvorených miest po rozšírení škôlky. Zvyšok sú neoprávnené náklady, ktoré by musela samospráva hradiť z vlastných zdrojov. Suma 400 tis. eur sa zdala poslancovi Ivanovi Hazuchovi privysoká. V tejto súvislosti poslanec Michal Demeter položil otázku, či mesto bude ochotné doplatiť zvyšných 400 tisíc eur. Primátor Jozef Šimko uviedol, že škola a škôlka sú preplnené, a ak sa situácia na sídlisku nevyrieši, budú sa musieť deti odtiaľ voziť do škôl v meste. Poslanec Jaroslav Bagačka vyjadril názor, aby neboli deti segregované, ale skôr začlenené do ostatnej spoločnosti. Poslanci napokon pôvodný zámer samosprávy odobrili, rovnako aj spolufinancovanie vo výške 15 tisíc eur.

Divadelná sála MsKS Rimavská Sobota

Na novembrovom zastupiteľstve poslanci schválili aj spolufinancovanie projektu rekonštrukcie divadelnej sály domu kultúry, a to vo výške minimálne 10 tisíc eur.  Predpokladaný rozpočet projektu je 200-tisíc eur a o financie sa v MsKS plánujú uchádzať cez projekt, ktorý vyhlásilo ministerstvo kultúry. 

Poslanci odobrili aj zmenu VZN týkajúcu sa organizácie miestneho referenda na území mesta i tretiu zmenu rozpočtu. Zaoberali sa aj kontrolou plnenia uznesení, majetkoprávnymi otázkami či správou o plnení rozpočtu.

V R. Sobote chcú zrekonštruovať divadelnú sálu Domu kultúry

Zdroj: vobraze.sk