Cenu mesta udelia v Hnúšti Trnavskej a Čestné občianstvo Varhaníkovej

Laureátkou Ceny mesta sa v Hnúšti stane v tomto roku Jolana Trnavská, ktorá pôsobila ako predsedníčka Klubu dôchodcov v Likieri. Čestné občianstvo mesta udelia klaviristke Eve Varhaníkovej. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo na minulotýždňovom rokovaní. Cenu primátora získajú bývalí riaditelia Centra voľného času v Hnúšti Jana Paučová a Ján Kolesár. Čestné uznanie si preberú Valéria Šemetková, Pavel Ostrica a Beáta Švergová.

Poslanci sa zhodli na tom, že Cenu mesta získa jedna osoba z navrhovaných na toto ocenenie. V tajnom hlasovaní o nej potom rozhodli. Primátor mesta Martin Pliešovský na rokovaní neskôr povedal, že si Jolana Trnavská ocenenie skutočne zaslúži. „Na každej jednej spoločenskej akcii, ktorú mesto robilo, či už to bolo cez Slovenský zväz zdravotne postihnutých, alebo cez Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, či Slovenský Červený kríž, tak stále bola aktívna. Mnoho rokov pôsobila ako predsedníčka Klubu dôchodcov v Likieri,“ dodal Pliešovský. Ako informoval, na Čestné občianstvo mesta bola navrhnutá len klaviristka Eva Varhaníková. „Reprezentuje mesto na rôznych podujatiach doma i v zahraničí,“ skonštatoval.

Varhaníková je držiteľkou niekoľkých ocenení z domácich i medzinárodných klavírnych súťaží. Učí na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde je tiež prorektorkou pre umenie, tvorivú činnosť a medzifakultnú spoluprácu. „Narodila sa v Hnúšti. Chodí sem k rodičom. Pôsobí na vysokej škole. So ZUŠ robila koncerty a iné veci,“ uviedla pre vobraze.sk prednostka mestského úradu Oľga Maciaková. Ako ďalej priblížila, Valéria Šemetková sa dlhodobo venuje opatrovaniu zdravotne postihnutých ľudí. „Beáta Švergová bola pedagogičkou, ktorá dlhodobo pracovala v základnej škole,“ doplnila prednostka úradu. Pavel Ostrica je pedagógom na Strednej odbornej škole v Hnúšti. Na tejto istej škole učila aj Jana Paučová predtým, ako sa stala šéfkou CVČ a zapojila ju do medzinárodných aktivít.

Martin Pliešovský sa rozhodol udeliť dve Ceny primátora. U Paučovej vyzdvihol jej „oddanosť a intenzitu činnosti“. „Ján Kolesár odišiel do dôchodku v tichosti. Chcel by som vyzdvihnúť jeho celoživotnú prácu pre mesto Hnúšťa,“ ozrejmil.

Dni mesta Hnúšťa, počas ktorých bude ocenenia odovzdané, sa uskutočnia na začiatku júna.

Učiteľ zo SOŠ v Hnúšti si prevzal ocenenie. Vníma to ako bodku za jeho pedagogickou činnosťou

Zdroj: vobraze.sk, foto: evavarhanikova.com