Učiteľ zo SOŠ v Hnúšti si prevzal ocenenie. Vníma to ako bodku za jeho pedagogickou činnosťou

Pavel Ostrica

Učí stolárov a žiakov, ktorí študujú odbor drevárska a nábytkárska výroba. Pozitívny vzťah k drevu získal už v detstve. Pavel Ostrica zo Strednej odbornej školy v Hnúšti bol jedným z pedagógov, ktorých ocenil minulý týždeň Banskobystrický samosprávny kraj. Túto udalosť mu bude pripomínať ďakovná plaketa. „V prvom momente som bol prekvapený, že mám byť ocenený. To, čo robím, robím preto, aby to všetko malo zmysel a jasný cieľ, nie pre nejaké zviditeľnenie a ocenenie,“ povedal pre vobraze.sk Pavel Ostrica.

Ocenenie si prevzal v lučeneckej synagóge. „Vtedy som si uvedomil, že je to významné ocenenie a je takou bodkou za mojou pedagogickou činnosťou. Toto je môj posledný školský rok, končím v škole a odchádzam do dôchodku,“ uviedol rodák z Klenovca, ktorý býva v Hnúšti a v júni oslávi 65. narodeniny. Pripomenul, že do súčasnej školy, v tom období ešte pod iným názvom, nastúpil v septembri 1992. „Prišiel som do nej ako majster odborného výcviku v novootvorenom odbore stolár. Pôvodne malo ísť o výpomoc na tri roky. Skutočnosť je taká, že externe som na škole pôsobil už rok predtým a pracoval som popritom vo výrobnom družstve Kokavan v Kokave nad Rimavicou, kde som pracoval v technicko – organizačnom rozvoji, v technickej príprave výroby a v dizajne,“ priblížil Ostrica.

Podľa neho je najťažšie v súčasnosti hľadať a nachádzať metódy, formy a prostriedky ako žiaka zaujať. Poukázal na to, že žiaci majú radi mobily, svoj svet a stretáva sa s prípadmi, keď sa prejavuje absencia ich výchovy, rodinného prostredia a podmienok na domáce štúdium, aby si mohli splniť požadované úlohy.

Pavel Ostrica pôsobí na SOŠ aj ako tvorivý a aktívny organizátorom spoločenských podujatí, pri ktorých naplno prejavuje svoje umelecké cítenie i nadanie, vzťah k hudbe a spevu. Prezradil, že je absolventom Základnej umeleckej školy v Hnúšti. Hrá na klavíri, akordeóne i gitare, ale aj na iné hudobné nástroje. „Účinkoval som v kresťanských kapelách i spevokoloch. Dirigujem štvorhlasné spevokoly, a to na našej škole i v kostoloch. V kostole hrám tiež na organe,“ poznamenal. V škole bol i učiteľom predmetu metodika edukačných činností. Jeho súčasťou je hudobná i dramatická výchova. So žiakmi pripravoval programy pre rôzne príležitosti, vystupovali s nimi nielen v rámci školy, ale tiež v meste Hnúšťa i v Klenovci.

Pavel Ostrica pri preberaní ocenenia

Nezostalo však iba pri tom. Programy, ktoré pozostávajú hlavne zo spevu a hudby, pripravuje tiež s kolegami zo školy. „Nacvičili sme hlasovú výchovu. Jedna kolegyňa spieva soprán, druhá zas alt, kolega spieva bas a ja tenor. Do programov sa zapája väčšina učiteľov a zamestnancov školy. Nacvičujeme ich pri príležitosti okrúhlych životných jubileí, MDŽ, Dňa učiteľov atď. Vystupujeme tiež v rámci mesta Hnúšťa i v Klenovci. Navštevujeme dôchodcov i zdravotne znevýhodnené deti,“ uviedol Pavel Ostrica.

SOŠ Hnúšťa

Zdroj: vobraze.sk, foto: Marek Mačica , BBSK