Darina Vološinová v nemocnici odrobila desaťročia. Spomínajú na ňu aj šachisti + foto

Darina Vološinová

Život zasvätila zdravotníctvu, aj keď sa až na vysokú školu dostať nevedela. Ako zdravotná sestra odpracovala desaťročia v nemocnici v Rimavskej Sobote. Darina Vološinová bola známa aj v šachistických kruhoch. Priatelia ju po boku jej manžela, doma aj v zahraničí, poznali ako mediátora, miernu a pokojnú s vyrovnanou povahou a neodolateľným úsmevom. Už na ňu len spomínajú. Vo veku nedožitých 87 rokov zomrela 6. februára v nemocnici v Piešťanoch, žila predtým u syna v Novom Meste nad Váhom.

„Bola tá, ktorá hľadala cestičku k ľuďom a vedela upokojiť situáciu. V tomto mala veľmi významné poslanie pre tento svet,“ priblížila pre vobraze.sk Milana Jutková, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v R. Sobote. Ako ďalej v spomína, Darina Vološinová sa z Rimavskej Soboty po smrti svojho manžela v roku 2013 presťahovala k deťom. Zdeněk Vološin bol aktívnym šachistom a zanieteným organizátorom šachových turnajov.

„Majstrovstvá Európy v šachu, ktoré sa v Rimavskej Sobote organizovali bolo jeho veľdielo. Bolo to vysoko nad možnosti Rimavskej Soboty, ale podarilo sa to v Rimavskej Sobote zorganizovať s vypätím všetkých síl a finančných zdrojov,“ doplnila Jutková.

Darina Vološinová, rodená Hanusková, rodáčka z Lukovíšť získala stredné odborné vzdelanie v Lučenci, vyštudovala aj gymnázium v R. Sobote. Pochádzala z pustatiny zo skromných pomerov. „Na veľmi romantickom mieste však mali prekrásny malý domček. Práve na tie miesta sa vždy rada vracala. Jej syn mi spomínal, že do konca života každý boží deň spomínala na svoje rodisko,“ priblížia Jutková.

Gemerský pohár - Vološin a Vološinová
Gemerský pohár z roku 1993 v zasadačke bývalého Župného domu. Zdeněk Vološin na fotke v čiernom obleku s okuliarmi číta, Darina Vološinová po jeho pravici v hnedej blúzke. Foto: Jozef Tokár

Od roku 1951 žila v Rimavskej Sobote, kde pracovala ako ošetrovateľka na chirurgii v tamojšej nemocnici. O pár rokov sa stala inštrumentárkou na operačnej sále Očného oddelenia a táto práca jej prinášala sebarealizáciu. „S radosťou spomínala na túto životnú etapu a spoluprácu s Weislovitzom, ktorý bol primárom oddelenia. Na jeho oddelení zotrvala až do roku 1963, posledné 3 roky v pozícii vrchnej sestry,“ priblížila Jutková. Až do ukončenia svojej aktívnej kariéry zotrvala v nemocnici v R. Sobote. Bola hlavnou sestrou okresnej nemocnice, riaditeľom bol doktor Daniel Lang.

Parte bolo vyvesené aj v nemocnici, kde si tiež pripomínajú bývalú hlavnú sestru Darinu Vološinovú, podobne ako čoraz menej početnú generáciu bývalých lekárov, sestier či zamestnancov nemocnice. V nemocnici v R. Sobote odpracovala 40 rokov z toho 28 rokov vo funkcii hlavnej sestry. Pôsobila tu do roku 1990. „Odpracovala tu takmer celý svoj život. Zaslúžila sa o to, aby nové kolegyne, ktoré prichádzali do nemocnice zaučila. Vytvorila im priestor, viedla samostatné oddelenie a nakoniec aj dlho pracovala ako hlavná sestra, čo je v súčasnosti funkcia dnešnej námestníčky riaditeľa,“ povedal pre vobraze.sk riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota Richard Hrubý. Na oslavy 135. výročia založenia nemocnice v roku 2019 už kvôli zdravotnému stavu Vološinová nepricestovala. Podľa riaditeľa si ju však uctili ako všetkých bývalých zamestnancov, ktorí dlhé roky pôsobili na vedúcich pozíciách a prispeli k rozvoju nemocnice.

Zdroj: vobraze.sk, foto: Zdeněk Vološin, Jozef Tokár