Pre deti pripravili ukážky kováčstva, podkúvania koní či šitia rómskych sukní

Romano máro v preklade do slovenčiny znamená rómsky chlieb. Chlieb ako symbolika zdroja obživy. Pod týmto názvom zrealizovalo občianske združenie Jazdecký klub Excel Madon z Rimavského Brezova projekt, ktorý bol podporený Fondom na podporu kultúry národnostných menšín, vo výške 3 000 eur. Realizácia projektu prebiehala v období od decembra 2021 do marca 2022.

Projekt bol zameraný na vzdelávacie aktivity v oblasti prezentácie histórie, kultúry a tradičných rómskych remesiel, ktoré boli zdrojom obživy Rómov v minulosti a niektoré pretrvávajú dodnes. Rómovia boli v minulosti vychýrení hudobníci, remeselníci – kováči, kotlári, drotári, korytári, kolesári, košíkari, vyrábali nepálené tehly, drevené uhlie. Putovali územím celý rok, len v zime sa usádzali na okrajoch obcí, kde prezimovali a zase sa vracali na svoje cesty po svete. Rómske ženy boli skvelé speváčky, tanečníčky, veštili z ruky, liečili bylinkami, vykladali budúcnosť z kariet a pomáhali v domácnostiach sedliackych rodín počas zimy.

V decembri 2021 sme pre deti z Komunitného centra v Rimavskej Bani, rómske deti z Rimavského Brezova, Mojína a Dúžavskej cesty vďaka materiálnej pomoci- balíčkom z projektu Operácia vianočné dieťa, tieto deti obdarovali aj vianočnými darčekmi, prezentovali sme im zároveň aj tradičnú rómsku kultúru a zvyky typické pre Rómov období Vianoc – Karačona.

Prostredníctvom besied, prednášok, tanečných a hudobných aktivít, školy rómskych tancov pre verejnosť realizovanej členmi súboru Romano Drom, ktoré prebiehali v priestoroch Kultúrneho domu v Hnúšti, sme prednášky a besedy organizovali aj na základných školách a v komunitných centrách v okrese Rimavská Sobota. Ukážky kováčstva a podkúvania koní a šitia rómskych sukní sme realizovali priamo v priestoroch Jazdeckého klubu Excel Madon za účasti vyučenej krajčírky a majstra kováča.

V areáli Jazdeckého klubu sme v marci zorganizovali štyri popoludňajšie prednášky, každý deň zameraný na inú oblasť zo života Rómov. Spolu sme pripravovali a varili aj tradičné rómske jedlá – góje, pečené krídla nad ohniskom, bokeľu – rómsky nekvasený chlieb. Ženy sme učili pripravovať sladké dobroty z múky – tvarohové rožteky. Z financií z dotácie z KULTMINOR sa nám podarilo zakúpiť notebook s príslušenstvom, 4´/4 husle a gitaru, vďaka ktorým budeme môcť realizovať kvalitnejšie naše vzdelávacie, hudobné a tanečné aktivity s deťmi a mládežou, ako aj dospelými do budúcna.

V apríli bol Medzinárodný deň Rómov, a vďaka aktivitám projektu, počas tanečných aktivít si deti zo súboru Romano Drom z Hnúšte mali možnosť nacvičiť a pripraviť tanečné predstavenie, ktorým sa prezentovali po ukončení nášho projektu na podujatí v Poltári.

Kultminor

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“

Zdroj: Veronika Muránska