Dlhoročná riaditeľka Gemersko-malohontského múzea odišla do dôchodku

Oľga Bodorová

Etnologička, muzejníčka, dlhoročná riaditeľka Gemersko-malohontského múzea Oľga Bodorová odišla koncom septembra do dôchodku. Poverený vedením GMM je Ján Aláč, doterajší zástupca riaditeľky.

Oľga Boodorová celý svoj produktívny život pôsobila v múzejníctve. Začínala v Slovenskej národnej galérii – Zvolenský zámok (1970) a v Slovenskom národnom múzeu – Bratislavský hrad (1970 – 1971). Do Gemersko-malohontského múzea nastúpila v roku 1975 a v roku 1999 sa stala jeho riaditeľkou.
Odpracovala 47 rokov (1975 – 2022) v Gemersko-malohontskom múzeu, čo predstavuje najdlhšie pôsobenie riadneho pracovníka v múzeu v celej jeho histórii.

Na pozícii riaditeľky Gemersko-malohontského múzea pôsobila 23 rokov (1999 – 2022), čím sa zaradila medzi jednu z najdlhšie pôsobiacich osobností, ktoré stáli na čele múzea v celej jeho histórii. Je to však najdlhšie pôsobenie na poste riaditeľa v modernej histórii múzea, teda od rokov 1951/1952 kedy prešlo múzeum pod správu štátu a malo pracovníkov v riadnom pracovnom pomere a nielen ako čestnú funkciu popri inom zamestnaní v predchádzajúcom spolkovom období existencie múzea.

Oľga Bodorová

Počas svojho pôsobenia vykonala obrovský kus práce. Aktívna bola v bádateľskej činnosti v teréne, ale i v získavaní a popisovaní zbierok, výrazne obohatila zbierkové fondy múzea, pripravila desiatky výstav doma i v zahraničí, aktívne sa venovala publikačnej činnosti.

Počas jej pôsobenia na pozícii riaditeľky a vďaka jej húževnatosti múzeum prešlo rozsiahlymi rekonštrukciami, zorganizovalo množstvo podujatí a realizovalo kvantum projektov v oblasti reštaurovania, akvizičnej činnosti, výstavnej i kultúrno-výchovnej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti, modernizácie múzea, ktoré výrazne pomáhali inštitúcii napredovať.

Pre vymenovanie všetkého vykonaného by sme potrebovali omnoho väčší priestor, kde čísiel a údajov by bolo omnoho viac a rozvinutých na mnohých riadkoch a stranách.

Zdroj: GMM Rimavská Sobota (redakčne upravené)