Stredná odborná škola v Hnúšti pozýva na Deň otvorených dverí

SOŠ Hnúšťa
Stredná odborná škola v Hnúšti

Si žiak 8. a 9. ročníka základnej školy a chceš zažiť kopec zábavy? Príď na Deň otvorených dverí na Strednú odbornú školu Hnúšťa, a to vo štvrtok 27. októbra od 8:30 do 13:30 hod. Spoznáš život na škole a dozvieš sa všetko o odboroch. Viac informácií nájdeš aj na soshnusta.edupage.org/ alebo telefónnom čísle 0905405188.

Stredná odborná škola v Hnúšti ponúka vzdelávanie v atraktívnych a v praxi využiteľných odboroch. Konkrétne ide o 3-ročné učebné odbory mechanik opravár –stroje a zariadenia, stolár a tesár. Absolventi 3-ročných učebných odboroch môžu získať maturitu absolvovaním nadstavbového štúdia. Veľkej popularite sa v súčasnosti teší 4-ročný študijný odbor sociálno-výchovný pracovník.

stredna odborna skola Hnusta

Našou snahou je zlepšovanie podmienok a úrovne poskytovaného vzdelávania vo všetkých odboroch investovaním do technického a didaktického vybavenia našich učební a dielní, približovaním sa reálnym potrebám praxe a tiež vzdelávaním našich pedagógov. Finančné prostriedky, ktoré získavame realizáciou rozvojových projektov ako napr. Akčný plán pre najmenej rozvinuté okresy SR, podporou nášho zriaďovateľa BBSK formou kapitálových prostriedkov, ale aj našich vlastných zdrojov, sme v posledných rokoch nasmerovali do inovácií a rekonštrukcií dielní pre odborný výcvik.

Prezentácia v odbore SOŠ sociálno-výchovný pracovník

Vďaka vyššie spomenutým zdrojom sme zrekonštruovali dve dielne pre stolárov. Vybudovali sme zváračskú dielňu pre mechanikov opravárov a aj novú dielňu pre náš najnovší odbor tesár. Našou najhorúcejšou novinkou je rekonštrukcia dielne pre obrábanie kovov a získanie CNC frézovačky a CNC plazmovej rezačky.

Prezentácia v odbore SOŠ – stolár

Snažíme sa vytvárať pozitívny vzťah študentov k našej škole a odborom, ktoré študujú aj v rámci teoretického vyučovania vytváraním atraktívneho a motivujúceho prostredia. Naše odborné učebne aj klasické triedy máme zariadené novým nábytkom, ale myslíme aj na chvíle, ktoré naši žiaci trávia mimo vyučovania a svojich tried. Zriadili sme niekoľko oddychových zón, vybudovali sme novú wifi sieť a spolu so žiakmi začíname realizovať projekt žiackej študovne. Pohodovú atmosféru našej školy zvýrazňuje naša snaha vytvárať pre žiakov domácke prostredie a vzťahy.

Prezentácia v odbore mechanik opravár – stroje a zariadenia
  • Adresa: Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
  • email: sekretariat@soshnusta.sk
SOŠ Hnúšťa – odbor tesár

Naši šikovní študenti Miška, Beky a Nico natočili krátke video o našej škole, v ktorom vám predstavia odbory, ktoré ponúkame. Ak si deviatak, stále váhaš a nevieš, kam na strednú, neváhaj a pridaj sa k nám. Teraz je správny čas!

Zdroj: PR-článok, Stredná odborná škola v Hnúšti