Pomôcť onkologickým pacientom a ich rodinám môžete darovaním 2% pre OZ Smaragdy

Onkologické ochorenia sú v súčasnosti veľmi časté.  V okamihu, keď zasiahnu do života človeka a celej jeho rodiny, mnoho vecí sa mení a život je zrazu iný. Je ťažko pacientovi, ale aj najbližším príbuzným, ktorí sú mnohokrát zmätení a bezradní viac ako samotný pacient. Práve preto OZ Smaragdy vytvára priestor pre pacientov a aj ich manželov, manželky, deti, vnúčatá, širšie príbuzenstvo, ale aj blízkych priateľov, ktorí potrebujú pomôcť, nasmerovať, poradiť.

O čo sa snažíme?
Zabezpečujeme psychoterapie, ponúkame arteterapiu – terapiu pôsobením umenia na estetické city. Taktiež poskytujeme biblioterapiu a snažíme sa pohybovými aktivitami zlepšovať kvalitu života. Napomáhame k lepšiemu zvládaniu onkodiagnózy a učíme ako lepšie zvládať stres. Zdôrazňujeme potrebu psychohygieny a ponúkame prevenciu pred syndrómom vyhorenia. Pracujeme so zdravotníckym personálom,“ uviedla pre vobraze.sk jedna zo zakladateliek OZ Smaragdy MUDr. Adela Englerová. V združení zastrešuje lekársku problematiku, odborné konzultácie, poradenstvo ohľadom doplnkovej liečby, výživy, stravovania a prevencie.

Ako pomôcť?

Smútok a smútenie sú prirodzenou reakciou na skutočnosť, že pacient trpí ochorením, ktoré znamená stratu zdravia a neistú budúcnosť. „Prosíme vás všetkých, ktorý máte možnosť poukázať OZ Smaragdy 2% z vašich daní, aby ste nám pomohli v ďalšom roku splniť naše poslanie, pomáhať onkologickým pacientom prekonať neľahkú životnú situáciu, v ktorej sa ocitli. Veľmi nám to pomôže. I malá čiastka má pre nás veľký význam a zmysel. Dávate nám i týmto spôsobom pocit, že naša práca má zmysel a našim klientom nádej, silu a istotu, že v tom nie sú sami.“

PR článok OZ Smaragdy