Nové stroje pre Strednú odbornú školu v Hnúšti od BBSK

Našou dlhodobou prioritou je vzdelávanie žiakov na čo najvyššej úrovni tak, aby sa dokázali uplatniť v praxi či už ako perspektívni zamestnanci, alebo samostatne zárobkovo činné osoby. Plnenie tohto cieľa sa snažíme dosahovať aj zlepšovaním a modernizovaním vybavenia školy a dielní pre odborný výcvik. S radosťou sme preto v roku 2021 prijali príspevok vo výške 70 000 eur, ktoré boli následne navýšené o 20 000 eur pre rok 2022 vo forme kapitálových výdavkov určených na modernizáciu strojárskych dielní. Finančné prostriedky sme získali od zriaďovateľa školy vďaka iniciatíve Michala Bagačku, poslanca Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja a člena komisie školstva a športu ZBBSK.

Príspevok sme využili na rekonštrukciu obrábačskej dielne, v rámci ktorej sme zrekonštruovali podlahu, znížili sme strop a vymenili osvetlenie. Rekonštrukcia sa týkala tiež elektroinštalácie a stien v dielni. Hlavnou investíciou bolo zakúpenie CNC frézovačky SFM-760 a CNC plazmovej rezačky. Stroje získané z tohto príspevku chceme okrem vzdelávacej činnosti našich žiakov využiť aj na nadviazania spolupráce s firmami v našom okolí. Popri finančných prostriedkoch získaných v rámci projektov Akčný plán, ide o ďalšiu významnú investíciu do našej školy. Za získané finančné prostriedky ďakujeme zriaďovateľovi školy BBSK a Michalovi Bagačkovi. Aj vďaka týmto prostriedkom sa môžeme pochváliť modernými priestormi a strojovým vybavením dielní pre odborný výcvik a naši žiaci dostanú možnosť získať vedomosti a zručnosti pri prácach so špičkovou technikou.Zdroj: SOŠ Hnúšťa, PR – článok