Erasmus+ stretnutie na ZŠ M. Tompu s VJM v Rimavskej Sobote

V dňoch 30. mája až 3.júna sa uskutočnilo posledné stretnutie v rámci projektu Erasmus+ AstroSTEM is COOL!. Počas týchto päť dní bola hostiteľom opäť Základná škola Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote. 

Medzi hosťami sme privítali pedagógov a žiakov nasledujúcich škôl:  Bulharsko –  Sredno uchilishte „Peyo Kracholov Yavorov“, Poľsko –  Zespol Szkola Podstawowa w Pasiekach,  Taliansko – Istituto Comprensivo G. Nosengo a Ozel Izmir Oguzhan Ozkaya Ortaokulu z Turecka. Počas piatich dní účastníci projektu absolvovali bohatý a zaujímavý program. 

Po slávnostnom privítaní a programe našich žiakov si hostia pozreli priestory školy a oboznámili sa  so slovenským školským systémom. Potom nasledovala prehliadka mesta, počas ktorej sme im priblížili jeho históriu a ukázali sme im zaujímavosti Rimavskej Soboty.

Hlavnou témou projektu AstroSTEM je astronómia. Skratka STEM slúži na označenie vedecko-technických odborov. Aj to bolo dôvodom toho, že ďalšie dva dni  žiaci prostredníctvom matematických úloh spoznávali  hviezdne mapy a  svet vedy. 

Navštívili sme aj miestnu hvezdáreň  a  Múzeum letectva v Košiciach. V Steelparku sa žiaci oboznámili so zaujímavosťami z oblasti vedy a  svoje vedomosti obohatili  poznatkami z robotiky.

V rámci projektu sme našim hosťom chceli ukázať  aj prírodné krásy, kultúrne pamiatky a tradície našej vlasti. Spoločne sme obdivovali krásy Vysokých Tatier. Zavítali sme aj do sveta ilúzií, v Tricklandii.

Slávnostné ukončenie projektu sa uskutočnilo v piatok, kedy boli odovzdané všetkým  účastníkom projektu  pamätné listy.

Tento týždeň môžeme považovať za úspešný aj z viacerých hľadísk: naši žiaci hravou formou popri učení nadviazali nové kamarátstva, rozvíjali svoje jazykové znalosti a spoznali kultúru rôznych krajín. Aj pedagógovia si navzájom vymenili svoje skúsenosti  v oblasti jednotlivých školských systémov, a tiež vyučovacích metód, ktoré našim žiakom  pomôžu zlepšiť ich jazykové schopnosti.

Zdroj: ZŠ M Tompu Rimavská Sobota, sponzorovaný článok