Starosta Lukovíšť Roman Hubert kandiduje vo voľbách do NR SR za hnutie Republika

Mgr. Roman Hubert, 49-ročný starosta obce Lukovištia, kandidát hnutia Republika č. 25

Roman Hubert je starostom obce Lukovištia. Jej obyvatelia ho do tejto funkcie zvolili vlani na jeseň. Angažuje sa v hnutí Republika, za ktoré aj kandiduje v septembrových predčasných parlamentných voľbách. Viac sa o ňom dozviete v rozhovore.

Pán Hubert oslovujeme vás ako kandidáta do parlamentných volieb 2023 za hnutie Republika. Čo vás viedlo k politickému angažovaniu sa?

Po skončení môjho 27-ročného služobného pomeru v roku 2020 som predpokladal, že si budem užívať odpočinok v kruhu rodiny, ale politický vývoj na Slovensku počas pandémie, ale aj po jej skončení, vo mne vzbudil obavu o správne smerovanie nášho štátu. Vtedy som sa začal zaujímať o spôsob, akým by som mohol prispieť k obnoveniu tradičných hodnôt, zastaveniu morálneho, politického a ekonomického úpadku našej vlasti.

Prečo práve hnutie Republika?

Uvedomil som si, že ak niečo chýba na súčasnej politickej scéne, tak je to skutočné vlastenectvo. Jednoduchý nezištný vzťah občana k Slovenskej republike a naopak jej vzťah k občanovi. Keďže som trinásť rokov slúžil na ministerstve obrany, nazrel som do kariet niekoľkým vládam, kde som okrem iného zistil, že ich vlastenectvo je často pokrytecké a účelové. Z uvedeného dôvodu ma zaujalo hnutie Republika, ktoré sa mi javí uveriteľné a seriózne v presadzovaní vlasteneckých záujmov. Ponúkol som im spoluprácu a po čase oni mne ponúkli členstvo, ktoré som prijal s nádejou, že bude prospešné pre hnutie.

Ste členom odbornej skupiny hnutia Republika pre oblasť obrany, ale dnes ste starostom obce Lukovištia. Chceli by ste sa viac angažovať v obrane alebo v oblasti samosprávy?

Za tých osem mesiacov som stihol k samospráve len pričuchnúť a oboznámiť sa s problematikou, ale aj napriek tomu môžem skonštatovať, že služba občanom z pozície starostu je náročná, plná sebaobetovania a obdivujem starostov, ktorí ju vykonávajú zodpovedne aj niekoľko volebných období.

Problematika obrany štátu je neustále sa vyvíjajúci proces, odvodený od geopolitickej situácie vo svete. Naša malá krajina je aj svojou polohou v srdci Európy predurčená ku kolektívnej obrane, ale nie ako vazal, výcvikový priestor alebo miesto na budovanie spojeneckých základní. Zaujímavá by mohla byť alternatíva stredoeurópskej formácie kolektívnej obrany, bez konfrontačného správania sa a cieľov presadzovania „západnej demokracie“ aj tam vo svete, kde o ňu nemajú záujem.

Teda viem si predstaviť svoje prípadné parlamentné pôsobenie aj pri témach obrany, ale aj v oblasti samosprávy.

V Rimavskej Sobote ste v minulosti pôsobil ako príslušník Policajného zboru SR. Ako vnímate súčasný stav v PZ SR?

Áno, prvých 14 rokov mojej kariéry som slúžil v PZ SR a dodnes tam mám množstvo priateľov. Polícia si zaslúži oveľa viac pozornosti, nie však mediálnej, ale odbornej. Ten momentálny stav je zúfalý. Nezáujem mladých ľudí o službu v PZ pramení práve z tohto stavu a nezvráti to ani zníženie veku potrebného na prijatie. Naša spoločnosť sa za posledných 30 rokov odklonila od tradičných hodnôt a rovnako je to aj so školstvom, kde presiakol určitý liberalizmus, sloboda prejavu a rozhodovania sa, čo je vhodné pre kreatívny rozvoj dieťaťa a neskôr takto zameraných povolaniach, ale úplne sme eliminovali telesnú zdatnosť a brannú výchovu. V dôsledku toho, ako aj v dôsledku zrušenia základnej vojenskej služby, dnešný mladý človek, je absolútne nepripravený dodržiavať služobnú disciplínu a plniť v strese náročné úlohy. Riešením by bolo budovanie policajných stredných škôl s dostatočnými kapacitami. Návrat k tradičným hodnotám vo výchove mládeže, je jeden zo základných cieľov hnutia Republika.

Prezraďte nám niečo o vašich záľubách a voľnočasových aktivitách.

Voľného času mám málo, ale keď, tak sa venujem hlavne rodine. Naše dve dcéry nás obdarili dvomi vnúčatami, a tak som hrdý dedo. V minulosti som sa venoval zápaseniu a teraz si rád zacvičím na čerstvom vzduchu s kettlebellmi, prípadne si zabehnem so psami po okolitých lúkach a lesoch. Rád si prečítam aj dobrú knihu.

Takže ste aj chovateľom psov?

Áno, chováme pár plemena akita inu. Tvrdé severské plemeno vždy oddané svojej rodine, a keďže bývame mimo obce, tak sú to okrem sparingov na behanie aj dobrí strážcovia, čo najmä v posledných rokoch oceňujeme, vzhľadom na stále väčší výskyt medveďov v okolí.

Spomenul ste premnoženie medveďov. Aký je váš názor na tento problém?

Je to téma, ktorej sa v hnutí Republika intenzívne venuje podpredseda Miro Suja, necítim sa byť odborníkom v tejto oblasti, a preto si len kladiem otázky. Aký je rozdiel medzi potkanom a medveďom? Štvornohé cicavce, ani jeden nie je endemit, obaja robia príležitostne škody na majetku, akurát medveď vezme občas aj život človeka. Potkana v pohode deratizujeme a s reguláciou medveďa máme problém. Ochrana života človeka je kde?

Reakcia Romana Huberta na obvinenia Jaroslavom Naďom

Dňa 11. 8. 2023 zvolala strana Demokrati tlačovú besedu, v ktorej poslanec NR SR Jaroslav Naď zaútočil na hnutie Republika, kde sa zameral na konkrétne osoby a jednou z nich, bola aj moja osoba. Budem reagovať len na slová tohto zúfalca, ktoré sa týkali mojej osoby. Tvrdí o mne:

Roman Hubert biely kôň Balciara v hnutí Republika, Balciarov zástupca na kontrarozviedke a jeho najbližší človek, známy ako vynášač (utajovaných skutočností) a zametač. Z uvedeného dôvodu bol zo služby vyrazený. Momentálne starosta v malej dedine, kde ho ledva zvolili, lebo nemal žiadneho protikandidáta. (Toto je opis toho, čo zaznelo na tlačovke, v dvoch ďalších videách, príspevkoch na fb a v relácii Na telo z úst Naďa)

Za normálnych okolností by som tu o mojich funkciách a služobnom zaradení vo vojenskom spravodajstve nemohol písať, z dôvodu ochrany utajovaných skutočností, ale vzhľadom na fakt, že Naď, Macko a podobní “odborníci” už pociťovali potrebu informovať verejnosť, tak ja už neporuším nič. Poďme na to!

Biely kôň Balciara: Generála Jána Balciara si vážim, ale po medializácii jeho osoby a majetku si neviem predstaviť, že by sa s ním spojil akýkoľvek politický subjekt čo i len cez jeho nastrčené osoby a nechal si ním financovať kampaň. Všetci predsa vieme a Naď sa tým ani netají, že jeho najsilnejšia zbraň v kampani volieb 2020 bol Balciar a snaží sa ju použiť aj dnes. Takže by bolo veľké riziko spolupracovať s ním. Ak niekoho dostal do politiky Balciar, tak to bol práve Jaroslav Naď.

Balciarov zástupca na kontrarozviedke a najbližší človek: Ako som už uviedol, gen. Balciara som si vážil a myslím, že aj on mňa. Nikdy som však nebol jeho najbližším a hlavne pod jeho vedením, som nikdy nebol zástupcom riaditeľa úradu vojenskej kontrarozviedky, tým som sa stal až mesiac po Balciarovom odchode zo služby. Presne to bolo 22.04.2023, kedy už viac ako mesiac bol ministrom obrany Naď. Spolu s generálom Balciarom vtedy odišli aj ďalší jemu blízki spolupracovníci z vyšších funkcií a tak som sa len prirodzene posunul v hierarchii služby. Ak dnes Naď tvrdí, že najbližší Balciarov človek zo služby vynášal, tak s tým súhlasím, ale, žiaľ, ten človek ostal v službe, pred príchodom Naďa rozvinul červený koberec a radostne vítal, mával… a potom sa rýchlosťou blesku zavŕtal do tepla Naďovho za*ku. Je to vojak a tak si svoju pozíciu stále drží.

Vyrazený z VS za vynášanie informácií: V septembri 2020 po nástupe nového riaditeľa VS, mi tento oznámil, že na želanie ministra by som mal ukončiť služobný pomer. Súhlasil som a dohodli sme sa na termíne 31.12.2020. Služobný pomer som ukončil na vlastnú žiadosť. Nebolo voči mne vedené disciplinárne ani iné konanie, ktoré by ma obviňovalo z čohokoľvek nezákonného.

Starosta bez protikandidáta: Za 1 minútu si každý zistí, že v komunálnych voľbách 2022 boli v obci Lukovištia dvaja kandidáti a 82% voličov dalo hlas mne.

Takže, keď to zhrniem, poslanec NR SR a exminister obrany SR klamal úplne vo všetkom čo na moju adresu povedal a myslím si, že tým naplnil skutkovú podstatu trestného činu ohovárania.

Zarážajúci je fakt, že bol ochotný zvolať tlačovku, aby následne účelovým zavádzaním a preukázateľným klamstvom očiernil hnutie Republika a konkrétnych kandidátov. A tu sa dostávame ku koreňu veci. Prečo? Chcel uškodiť hnutiu Republika? Odradiť potenciálneho voliča Republiky? Áno, aj.

Volič Republiky má však celkom jasno v Naďovom konaní a v jeho vyhláseniach a myslím, že týmto zúfalým očierňovaním, neodradil ani jedného. On potreboval očierniť konkrétnych ľudí, aby nikto z potenciálnych koaličných partnerov ani nepomyslel na to, aby sa tieto osoby vrátili na rezort obrany. Hlavným motívom jeho konania je strach, lebo za jeho maskou arogantného suveréna, je len ustráchaný zákerák.

On vie, že ak by sme dostali rezort obrany, vieme presne ako a kde začať a preverili by sme kompletne celé jeho ministrovanie, akvizície od IT cez zbrane, muníciu, infraštruktúru až po maskáče, hospodárenie, obranyschopnosť OSSR, vyraďovanie vojenského materiálu a taktiež jeho odovzdávanie do zahraničia. Toto je to, čoho sa skutočne bojí. A ja sa mu ani nečudujem.

Na záver chcem vyzvať tých pár skutočne presvedčených voličov Demokratov, nech si overujú vyhlásenia predstaviteľov svojej strany, lebo ak sú schopní takto účelovo verejne klamať a zavádzať teraz, v rámci predvolebného súperenia, čo budú robiť neskôr, ak sa opäť dostanú k moci?

Zdroj: PR-článok, Roman Hubert

Objednávateľ: REPUBLIKA, Repíkova 18, 949 01 Nitra

Redakcia sa nemusí stotožňovať s obsahom politickej reklamy.