Počet poslancov v Tisovci sa nezmení

V Tisovci sa počet poslancov nezmení. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo sa svojom včerajšom rokovaní. Ako pre vobraze.sk uviedla Denisa Mániová z mestského úradu, v Tisovci bude aj v novom volebnom období (2022-2026) jedenásť poslancov a zostávajú dva volebné obvody. V tom prvom zvolia voliči desať poslancov a v druhom (Rimavská Píla) jedného. Komunálne voľby sa uskutočnia 29. októbra.

Mesto Tisovec malo ku dňu spracovania materiálov pre poslanecký zbor 3618 obyvateľov. Mestský parlament mohol vzhľadom na počet obyvateľov určiť najmenej deväť a najviac jedenásť poslancov.

Tisovské mestské zastupiteľstvo tvoria v aktuálnom volebnom období títo poslanci: Ľubomír Bagačka, Róbert Boháčik, Róbert Buchta, Jaroslav Hecko, Hana Homoľová, Mário Keleti, Dušan Kojnok, Karol Kubíni, Marta Svobodová, Milan Šlajfer a Anna Kožiaková. Tá nahradila v poslaneckom zbore Karola Hrušku, ktorý sa v lete 2020 vzdal poslaneckého mandátu.

Základné informácie
Kandidátnu listinu pre voľby primátora či starostu, ako aj poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev je potrebné doručiť najneskôr 30. augusta.

Právo voliť do orgánov samosprávy miest a obcí má občan SR a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v meste, respektíve v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za mestského/obecného poslanca môže byť zvolený obyvateľ, ktorý má trvalý pobyt v meste/obci, kde kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov. Za primátora/starostu môže byť zvolený obyvateľ mesta/obce, kde má trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

V rovnaký deň ako komunálne voľby sa uskutočnia zároveň regionálne voľby.

Zdroj: vobraze.sk, MV SR