Obaidullah Mir: Som za zmenu k lepšiemu a chcem k tomu aj aktívne prispieť

MUDr.Obaidullah Mir, MBA , MPH

29.10.2022 – deň, na ktorý mnohí čakáme s nádejou, že dôjde ku zmene v našom meste, ale aj v kraji. Väčšina ľudí chce zmenu, ale, bohužiaľ, veľa ľudí nechce pre to nič urobiť. Sedieť len tak doma pri počítači alebo televízii, alebo nadávať v krčme, či vypisovať na sociálnych sieťach, neprinesie žiadnu zmenu, ani rozvoj, ktoré by prospeli nášmu životu v meste či okrese ! Táto zmena by sa mala týkať mnohých oblastí nášho života, ktoré v našom meste a regióne podstatne zaostávajú nielen za svetom, ale aj za inými mestami a regiónmi Slovenska. Zmena by sa mala týkať úrovne všetkých poskytovaných služieb či už sociálnych, zdravotných, dopravných, vzdelanostných a pod., ktoré môžu pozitívne ovplyvniť celkový rozvoj nášho mesta, zamestnanosť a zároveň zotrvanie mladých a talentovaných ľudí v ňom. Pretože práve títo produktívni ľudia nám najviac z mesta odchádzajú. Toto všetko je v kompetencii verejnej správy a samosprávy. Som za zmenu k lepšiemu a chcem k tomu aj aktívne prispieť, preto som sa rozhodol kandidovať na poslanca rimavskosobotského mestského zastupiteľstva a tiež poslanca Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.

Verejná správa a samospráva majú veľké kompetencie, ktoré si bežní občania asi ani dostatočne neuvedomujú. Vedia značne ovplyvniť naše životy, hlavne čo sa týka tej úrovne služieb, vzdelania našich detí, starostlivosti o našich seniorov a mnohých ďalších vecí týkajúcich sa nášho dennodenného života. Úroveň každého mesta je akousi vizitkou primátora a poslaneckého zboru mestského zastupiteľstva, ktorí by mali vzájomne spolupracovať a vedieť nájsť spolu najlepšie riešenia pre mesto.

Jedna z veľkých možností, keď sa dá niečo zmeniť, sú práve voľby. A voľby prinesú zmenu len vtedy, keď volí väčšina. Vyzývam preto všetkých ľudí v Rimavskej Sobote, ktorým nie je ľahostajný osud nášho mesta a nášho kraja, aby sa zúčastnili na voľbách do orgánov mesta, ale aj Banskobystrického samosprávneho kraja.

Ako príklad by som tu uviedol Dúžavskú cestu, o ktorej síce vieme, že je jedným z pomerne veľkých problémov Rimavskej Soboty, no čo sa týka volieb, obyvatelia tejto časti mesta väčšinou idú voliť poctivo. Toto sa nedá povedať o všetkých ostatných obyvateľoch mesta, a preto potom väčšinou práve oni rozhodnú o ďalšom osude mesta . Nad týmto by sme sa mali všetci zamyslieť a uvedomiť si, že ak chceme niečo naozaj zmeniť, je našou prvoradou povinnosťou ísť voliť.

Regionálne voľby nie sú o politických stranách, ani o národnostiach, ale sú to voľby o budúcnosti Rimavskej Soboty a o nás . Preto by sme nemali v týchto voľbách voliť podľa politických tričiek a národnosti, alebo podľa toho, ako sa kto usmieva na fotkách, ale podľa schopností jednotlivých kandidátov. Sú to voľby o ľuďoch a osobnostiach, ktoré môžu potiahnuť Rimavskú Sobotu smerom k lepšej budúcnosti pre nás všetkých, ktorí tu žijeme. Ja určite pôjdem voliť, lebo to považujem nielen za svoju občiansku povinnosť, ale bude mi aj cťou byť súčasťou veľkých pozitívnych zmien v našom regióne.

Zdroj: Obaidullah Mir, PR – článok

Redakcia sa nemusí stotožňovať s obsahom politickej reklamy.