Kandidát na primátora R. Soboty Jaroslav Bagačka: Riešenia som predstavil

PaedDr. Jaroslav Bagačka
PaedDr. Jaroslav Bagačka

Som dlhoročný pedagóg. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách kandidujem na post primátora Rimavskej Soboty. Mojou víziou je vybudovať z nej moderné mesto 21. storočia. Moje priority by sa dali zhrnúť do nasledovných oblastí: Rimavská Sobota – vzdelané mesto, kultúrne a športovo založené mesto, pracujúce mesto a zdravé mesto.

PaedDr. Jaroslav Bagačka pri budove bývalého internátu

Riešenia pre jednotlivé oblasti som predstavil v médiách i v samostatnom letáčiku pod názvom 22 riešení. Veľmi silný akcent dávam na zelené témy ( čistota pieskovísk, retenčné centrá, mestské včely, koncepcia zelene, zelené strechy a pod.). Ďalšou silnou témou je mestská hromadná doprava zadarmo, ktorá je veľkou príležitosťou. V kultúre je to podpora cezhraničnej spolupráce, aktivít krajín V 4, využitie pódia na hlavnom námestí, alternatívna i tradičná kultúra. V oblasti športu sú hlavne pohybové aktivita pre mladých či vytypovanie dvoch – troch silných športov, ktoré budú robiť dobré meno mestu. Nič sa však nezmení bez nových pracovných príležitostí, budovania priemyselného parku, podpory podnikateľských subjektov. Podporujem spoluprácu všetkých poslaneckých klubov, občianske poňatie komunálnej politiky, zmenu politickej kultúry.

Dovoľujem si touto cestou vyzvať občanov, aby išli voliť. Sapere aude – majme odvahu používať vlastný rozum. A majme zodpovednosť za budúcnosť našich detí. Využime krásne práva a slobody demokratickej spoločnosti.

Zdroj: Jaroslav Bagačka, PR – článok

Redakcia sa nemusí stotožňovať s obsahom politickej reklamy.