V R. Sobote bola nižšia účasť v referende než v Hnúšti a v Tisovci

Voliči v obci Chrámec

Vzhľadom na účasť voličov bolo sobotňajšie referendum na Slovensku neplatné. Zúčastnilo sa na ňom 27, 25 percent oprávnených voličov. Možnosť vyjadriť sa k referendovej otázke využilo 1 193 198 obyvateľov. Z nich 97,51 percent odpovedalo áno a 1,54 percent nie. Zvyšné hlasy boli neplatné. V okrese Rimavská Sobota bola 24,58 – percentná účasť. Do miestností, v ktorých prebiehalo hlasovanie, zavítalo 13 522 voličov. Z nich 96,50 percent odpovedalo áno a 2,38 percent zas nie. Vyše jedného percenta odovzdaných hlasov bolo neplatných.

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“ Tak znela v skrátenej verzii otázka v referende.

V Rimavskej Sobote si našlo cestu do referendových miestností 21,55 percent oprávnených voličov, hlasovalo 3855 obyvateľov. Na položenú otázku odpovedalo kladne 97,53 percent. Záporný postoj k jej obsahu zaujalo 1,37 percent. V Hnúšti sa zúčastnilo na referende 26,29 percent voličov (1401). Áno odpovedalo 97,50 percent z nich, opačný názor prezentovalo 1,28 percent zúčastnených. V Tisovci bola 31,25 – percentná účasť, čo predstavovalo 955 voličov, pričom 98,53 percent z nich hlasovalo za a 0,73 percent proti.

Nad hranicu 50 percent sa vyšplhala referendová účasť v obciach Bottovo, Čierny Potok, Kociha, Rimavské Zalužany, Kraskovo, Krokava, Poproč či Potok. V obci Španie Pole bola presne päťdesiatpercentná účasť. Medzi obce, kde bola účasť pod desiatimi percentami, patria: Kaloša, Riečka, Pavlovce, Vlkyňa, Chanava, Blhovce, Uzovská Panica, Dulovo, Rimavská Seč či Gortva.

V okrese Revúca bola účasť 22,60 percent (6793 voličov). Súhlas vyjadrilo 97,11 percent z nich a 1,82 percent zúčastnených zaujalo nesúhlasný postoj. V Poltárskom okrese prišlo do referendových miestností 36,85 percent voličov (6223). Kladne na položenú otázku reagovalo 98,11 percent voličov a záporne 1,25 percent. V okrese Lučenec pritiahlo referendum k urnám 23,18 percent voličov (13 110). Áno zakrúžkovalo 97,23 percent z nich, opačný názor prejavilo 1,76 percent.

V Banskobystrickom kraji bola účasť 29,06 percent (147 004 voličov), z nich 97,50 percent odpovedalo áno a 1,54 percent voličov nie.

Zdroj: vobraze.sk, Štatistický úrad SR