Nadšenci histórie i rodiny s deťmi sa preniesli v čase do dávnej minulosti + foto a video

Gotické kostolíky v Rimavskom Brezove a v Kyjaticiach pritiahli v piatok prvého septembra zvedavcov, ktorí chceli nazrieť do ich útrob v noci, za svetiel petrolejových lámp. Fresky tak totiž vyniknú úplne inak ako pri dennom osvetlení. Na druhý deň v sobotu 2. septembra pokračovalo podujatie Z histórie Gemera – Malohontu stredovekým festivalom. Ten sa na Kraskove konal už piatykrát. Jeho návštevníci mohli navštíviť stredoveké mestečko i gotický kostolík. V jeho okolí zažili rytierske súboje i streľbu z dela. Mohli sa započúvať do prednášky Ladislavovskej legendy v podaní historika Michala Augustoviča z Mestského múzea v Bratislave. Po nej nasledoval koncert historickej hudby Karmína v kostolíku, v ktorom sa nachádza veľa zachovalých fresiek.

V areáli pri kostole nasledovalo bábkové divadlo Popolvár najväčší na svete v podaní divadelného zoskupenia z Revúcej. Areál pod kostolom ponúkal dve kolá rytierskeho turnaja na koňoch, predviedla sa Cassanova – spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice.

Pri kostolíku svojím vystúpením potešili malých aj veľkých sokoliari Kanátovci z Mojína. Priniesli si štyroch dravcov. Priebežne si mohli návštevníci vyskúšať v dobovom tábore lukostrelectvo, šerm, staré remeslá, ochutnať dobovú gastronómiu či historické vína. Cestu ku kostolíku spríjemňovali svojim umením remeselní majstri tradičných remesiel, kožiarstvo, maľovanie na textil, kováčstvo.

V kostole priebežne prebiehali komentované prehliadky s Pavlom Ilčíkom z Kraskova a Slavomírom Kujanom z Kyjatíc. Podujatie ukončila svojím koncertom historická kapela Lucrezia Borgia z Česka.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Organizovalo ho Gemersko – malohontské osvetové stredisko, Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer, v spolupráci s obcou Kraskovo, ECAV Kraskovo a Mikroregiónom Teplý Vrch.

Zdroj: vobraze.sk, Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka GMOS Rimavská Sobota