Bona fide oslávi päťdesiatku galaprogramom

Spevácky zbor mesta Rimavská Sobota Bona fide pozýva na slávnostný galakoncert pri príležitosti 50. výročia svojho založenia. Aktuálne 35 – členný miešaný spevácky zbor na takmer dvojhodinovom koncerte zaspieva diela skladateľov: J. D.Prèsa, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L. v. Beethovena, G. Verdiho, C. Francka, G. Younga, T. Lévayho, E. Suchoňa a mnohých ďalších. Oslavný koncert sa uskutoční v stredu 18. augusta o 18.00 hod. v divadelnej sále rimavskosobotského Domu kultúry, kde Bona fide pôsobí od svojho vzniku.Zbor vystúpi pod vedením dirigentky Jany Dobrockej, ktorá kolektív vedie od roku 1997. Súčasťou osláv bude aj krst knihy s názvom „50 rokov Bona fide“, ktorá mapuje históriu existencie zboru. V programe sa predstaví Spevácke kvarteto a sólisti: Viera Slatinská, Štefan Hájek a Štefan Gabčan, dlhoročnou korepetítorkou je Eva Čarnoká. Špeciálnymi hosťami galaprogramu budú operní speváci: rodáčka z Rimavskej Soboty a absolventka miestnej ZUŠ Alexandra Patakyová, aktuálne študentka Fakulty umění na Ostravskej univerzite a Stanislav Bartko, učiteľ na Súkromnom konzervatóriu Pink Harmony vo Zvolene. Jeden vstup bude venovaný aj akordeonistkám Ľubici Sabovej, Patrícii Cavarovej a Júlii Dobrockej. Program z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a mesto Rimavská Sobota. Je venovaný 750. výročiu prvej písomnej zmienke o meste Rimavská Sobota.

Súčasťou projektu je usporiadanie viacerých koncertov v regióne, ako aj príprava a realizácia výchovného koncertu, ktorý pripravujú na september pre žiakov miestnych základných a materských škôl. „Už máme za sebou koncert pre kúpeľných hostí v Číži a ako pozvánku a verejnú generálku na galaprogram pripravujeme krátke vystúpenie pre verejnosť, ktoré bude v nedeľu 15. augusta o 18.00 hod. na Hlavnom námestí,“ povedala dirigentka zboru Jana Dobrocká.

Foto: archív Jozef TokárPôvodne Ženský spevácky zbor Bona fide (Dobrý úmysel) vznikol v roku 1971, keď naše mesto oslavovalo svoju 700-ročnicu. 33 spevuchtivých žien viedol vtedajší riaditeľ ĽŠU Tibor Gabonáš. Korepetítorom bol Ladislav Vaszily. Zbor pod vedením Gabonáša absolvoval stovky vystúpení v meste i blízkom okolí, zúčastnil sa štyroch krajských súťaží. Na dirigentskom poste ho po šiestich rokoch vystriedala sólistka opery v Prešove pani Elena Pusztayová, korepetítorkou bola Elvíra Nagyová (riaditeľka ĽŠU). Pod vedením Elenky Pusztayovej nadobudlo toto spevácke teleso zase iné umelecké rozmery, dirigentka vytvorila aj sólistické zoskupenia. Duet Viera Slatinská a Mária Filipiaková si vyspieval zlato na celoštátnej speváckej súťaži zamestnancov železníc v Děčíne.

„Repertoár zboru sa postupne rozširoval, zbor nadviazal spoluprácu s operným spevákom Jánom Zemkom, nadviazali sme družbu so speváckym zborom „Lumír“ z Kostelca nad Černými lesy,“ zaspomínala si na históriu jedna zo zakladajúcich a súčasne aktívne pôsobiacich členiek Vierka Slatinská. Spomína aj na smutné a ťažké chvíle v zbore. „Srdce dirigentky Elenky náhle dotĺklo v septembri 1986, pred 15. výročím zboru. Galakoncert, ktorý Elenka Pusztayová pripravila, zadirigovala dirigentka tisovského mužského zboru Gabriela Rúfusová.“

Rúfusová podala pomocnú ruku zboru a viedla ho až do príchodu novej dirigentky, Soni Langovej, učiteľky hudobnej výchovy a ruštiny na základnej škole. Korepetíciu prevzala mladá absolventka košického konzervatória Eva Tokárová (Čarnoká). Počas jej 10 – ročného vedenia zbor naďalej skvalitňoval svoju prácu, rozširoval si repertoár, absolvoval veľké množstvo vystúpení nielen v Rimavskej Sobote, ale aj v družobnom meste Kolín, Kostelec, Chotutice, Český Brod. Pokračovala spolupráca s Jánom Zemkom, zbor usporadúval výchovné koncerty, koncerty v kúpeľoch Číž, úspešne reprezentoval mesto na Krajskej súťaži speváckych zborov v Martine. Každý dirigent vtlačil zboru Bona fide svoju pečať a položil pevné základy zborového dirigovania v Rimavskej Sobote.

Od roku 1997 diriguje zbor Jana Dobrocká, ktorá svoje štúdiá zbormajstrovstva v Prahe pretavuje v praxi s láskou a nadšením. Korepetítorkou je naďalej Evka Čarnoká (zástupkyňa ZUŠ). Od roku 2001 pribúdajú v zbore aj muži, zbor Bona fide sa stal miešaným. Ku klasickému zborovému repertoáru a úpravám ľudových piesní pribudli skladby z muzikálov a repertoár rozšírili aj o filmovú hudbu.

„Úctyhodných 50 rokov spievajú v Bona fide tri ženy – Ružena Dusová, Eva Hrivnáková a Viera Slatinská, ktorá je zároveň dlhoročnou sólistkou, konferencierkou aj dramaturgičkou zboru,“ ocenila a vyzdvihla prácu verných a vytrvalých členiek Jana Dobrocká.

„Hudba je dar, všetkých nás spája“ je refrén z piesne, ktorá zaznie na výročí Bona fide. Nuž príďte sa potešiť a pookriať pri zborovom speve, veď spájanie potrebujeme v dnešných časoch zo všetkého najviac.Zdroj: MsKS R. Sobota (redakčne krátené)