Študenti OA a zamestnávatelia hodnotia výhody duálneho vzdelávania

Obchodna akadémia duálne vzdelávanie

V tomto školskom roku vzrástol počet zamestnávateľov, ktorí majú záujem spolupodieľať sa na výchove a vzdelávaní svojich možno budúcich zamestnancov. Na odbornú prax k zanieteným zamestnávateľom chodia študenti Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote. V systéme duálneho vzdelávania sa na tejto strednej škole učia už druhým rokom. Napriek tomu, že niekoľko týždňov k nim, kvôli korona vírusu, nemohli, prinášame názory niektorých študentov po polroku „práce“:

  • „U zamestnávateľa sa mi páči. Pracujú tam skvelí ľudia, ktorí ma naučili použiť moje vedomosti v praxi. Naučili ma zatiaľ trochu pracovať s programom Pohoda. Uvedomila som si, že je dôležité aj usporiadanie dokumentov. Učia ma komunikovať odborne s klientmi firmy. Pri práci s číslami sa musím veľmi sústrediť, ale baví ma to. Som rada, že sa tejto možnosti štúdia môžem zúčastňovať.“ (E. Dirbáková – praxuje u elcano, s. r. o.)
  • Na odbornej praxi sa mi veľmi páči, chodím tam rada. Robíme veľa zaujímavých a praktických veci, ako napr. skenujeme rôzne dokumenty, robíme výber peňazí z pokladne, zrýchľujeme sa v písaní na počítači. (V. Ádámová – Svet zdravia)
  • Na praxi si skúšam dospelácky pracovný život. Nemám už problém vypočítať čistú mzdu zamestnanca, zapisovať faktúry v programe Omega, mám predstavu o účtovných postupoch (D. Kosorínová – KK – Economic, s. r. o.)

Aby sme mali obraz aj z druhej strany, uvádzame aj postrehy z hodnotiaceho listu vybraných zamestnávateľov:

Obchodna akadémia duálne vzdelávanie
  • „Žiačka úspešne nadobudla skúsenosti v oblasti základných administratívnych činností na obecnom úrade, osvojila si náležitosti faktúr, zmlúv a povinnosť ich zverejňovania vo verejnej správe. Nadobudla prax s prácou s informačno-komunikačnými technológiami. Na pracovisko prichádzala včas a vykonávaná prax je pre nás prínosom.“ (Obecný úrad Rimavská Baňa)
  • „Žiačku hodnotím ako veľmi slušnú, šikovnú a bystrú“ (KK – Economic, s. r. o.)

Na výchove možno svojich budúcich zamestnancov sa spolupodieľajú: Obecný úrad R. Baňa, Mestský úrad R. Sobota, Nemocnica Svet zdravia R. Sobota a firmy: elcano, s. r. o, KK – Economic, s. r. o., Centex, s. r. o., Rodof, s. r. o..

„Sme radi, že sa našli podniky z praxe, ktorým nie je ľahostajné, akým smerom sa bude uberať odborné vzdelávanie študentov našej školy a pomáhajú nám pripraviť žiakov na život čo najlepšie,“ priblížila koordinátorka pre SDV v Obchodnej akadémii Jana Balíková.

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia

Zdroj: Ing. Jana Balíková – koordinátor pre SDV – sponzorovaný článok

Na obchodnej akadémii vás lektorky naučia základy čínštiny. Žiakov i dospelých