V R. Brezove učili včelárstvu mládež, učiteľov i verejnosť

V Rimavskom Brezove sa uskutočnil zaujímavý projekt zameraný na vzdelávanie o včelárstve, ktorý realizoval Jazdecký klub EXCEL MADON. Projekt, podporený Zeleným vzdelávacím fondom mal za cieľ zvýšiť povedomie o ochrane biodiverzity a dôležitosti opeľovačov.

Počas jeho realizácie sa konali rôzne výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež, učiteľov i širokú verejnosť. Hlavným lákadlom bol novopostavený apidomček, ktorý slúži nielen na apiterapiu, ale aj na pozorovanie života včiel cez presklené observatórium. Účastníci mali možnosť zakladať nové včelie úle, čo bude užitočnou pomôckou pre ďalšie vzdelávacie aktivity.

Na jeseň 2023 a na jar 2024 deti vysadili kvetinové záhony a ovocné stromy okolo apidomčeka. Zakúpili sa tematické pomôcky na starostlivosť o včelstvá a deti si vyskúšali výrobu sviečok z včelieho vosku. Pre bezpečnosť všetkých účastníkov boli zakúpené ochranné odevy a rukavice, čo bolo dôležité najmä pre tých, ktorí majú alergiu na včelie uštipnutie.

Projekt tiež zahŕňal vzdelávanie o liečivých rastlinách, starostlivosti o opeľovače a poľnohospodárske krajiny. Boli vytvorené informačné brožúry, ktoré budú slúžiť ako výukový materiál aj v budúcnosti. Je ich okolo dvetisíc a obsahujú informácie, maľovanky, lúštenie a hádanky, čo robí učenie zábavným a interaktívnym.

Realizáciou projektu „AKO na EKO OKOlo nás“ sa podarilo zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti ochrany prírody a biodiverzity. Skúsení lektori učili účastníkov o tradičných lokálnych odrodách rastlín, liečivých bylinách, včelárstve a spracovaní včelích produktov. Projekt kládol dôraz na ochranu všetkého živého a na význam udržateľného správania sa voči prírode.

Vďaka týmto aktivitám získali deti aj dospelí cenné vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu lepšie chápať a chrániť prírodu. Učenie o prírode je kľúčové pre budúce generácie, ktoré budú pokračovať v ochrane nášho prírodného dedičstva a zabezpečia kvalitný život na Zemi.

Chráňme si prírodu ako oko v hlave, pretože bez nej by sme žili v púšti a spúšti. Ako sa hovorí: „Čo sa za mladi naučíš, na starosť ako keby si dostal.“ Preto je dôležité učiť deti, aby získali pozitívny vzťah k prírode a pochopili jej skutočnú hodnotu.

Zdroj: Veronika Muránska, projektová manažérka Excel Madon