Pri vodnej nádrži v Klenovci sa vystriedalo vyše tisíc ľudí. Oslávili päťdesiatku + foto

Vodnú nádrž pri obci Klenovec navštívilo počas uplynulej soboty približne 1400 ľudí. Prišli jednotlivci i rodiny s deťmi. Stretli sa pri príležitosti 50. výročia uvedenia vodárenskej nádrže do prevádzky. Sprístupnené boli útroby nádrže a ľudí pritiahol aj program pre deti, kde mohli rodičia svoje deti odložiť, aby sa zahrali. Návštevníci sa prešli po hrádzi a k dispozícii bol aj stánok s občerstvením. Ako pre vobraze.sk uviedol hovorca štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák, počet ľudí, ktorí vodnú nádrž navštívili, ich veľmi príjemne potešil. Pre prvých 500 boli pripravené malé darčeky, magnetka s fotkou vodnej nádrže, či iné reklamné predmety. Deti zaujalo aj zážitkové čítanie zo spisovateľkou Lenkou Šingovskou a najväčším lákadlom bol samotný vstup do podzemia.

Vodnú nádrž stavali v rokoch 1968 až 1974 na toku Klenovskej Rimavy. Hrádza je vysoká vyše 30 metrov a dlhá 390 metrov. Objem nádrže je vyše osem miliónov metrov kubických vody. Nádrž s pitnou vodou vznikla aj ako ochrana pred povodňami, energetike či chovu rýb účelovým rybárstvom. Nádrž zásobuje pitnou vodou obyvateľov okresov Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec. Podľa Bocáka plne pokrýva požiadavky regiónov v zásobovaní pitnou a úžitkovou vodou.

V roku 1991 bola pri nádrži vybudovaná malá vodná elektráreň na odtokovom potrubí dnových výpustov a v roku 1998 tiež na privádzači do úpravne vody. „Činnosť nádrže z hľadiska vodohospodárskeho využitia bola extrémne overovaná v roku 1993. Vtedy v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku zrážok a následne malých prítokov vody do nádrže došlo k výraznému poklesu jej hladiny, takmer na minimum. Avšak aj preto, že nádrž Klenovec pracuje v sústave s nádržami Hriňová a Málinec, nebola jej hlavná funkcia, spočívajúca v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou, poznamenaná,“ spomenul Bocák. S vodárenskými nádržami Hriňová a Málinec, v prepojení skupinovými vodovodmi, tvorí jeden z troch hlavných zdrojov jednoúčelovej vodárenskej sústavy nádrží na južnom Slovensku.

Zdroj: vobraze.sk, foto: Miroslav Sobek