Norik zostáva na Veľkej lúke v Muránskej planine

Norika muránskeho typu nepresunú do Topoľčianok. Poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan a poverený minister životného prostredia Ján Budaj sa dohodli, že chov jedinečného plemena vyšľachteného na prácu v náročnom lesnom teréne a pri lesných prácach zostane na Veľkej lúke v Muránskej planine. Ide celkom o 43 žrebcov a valachov. Rezort pôdohospodárstva o tom informoval v tlačovej správe. V piatok 14. apríla bola podpísaná zmluva medzi Správou Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej a Národným žrebčínom Topoľčianky, ktorý je autoritou v oblasti chovu koní.

„Na základe tejto dohody Ministerstvo životného prostredia SR poskytne národnému žrebčínu prenájom stajní a pasienkov za symbolickú cenu. Norik muránskeho typu tak ostane na Veľkej lúke v Muránskej planine. Náklady spojené so starostlivosťou o norika, ktoré boli vyčíslené za posledné 3 roky sumou vo výške od 900 tis do 1,2 mil. eur ročne, bude znášať agrorezort. Envirorezort poskytne podľa dohody finančnú podporu vo výške 300 tis. eur ročne,“ priblížilo ministerstvo pôdohospodárstva.

Dohoda sa premietla do zmluvy
Riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina Ján Šmídt v tlačovej správe uviedol, že na základe uzatvorenej zmluvy sa Správa NP Muránska planina zaviazala každoročne poskytovať finančný príspevok vo výške 300 tis. eur na zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s chovom norika muránskeho typu. „Povinnosťou národného žrebčína je zabezpečovať primeranú starostlivosť o nelesné biotopy európskeho a národného významu v Národnom parku Muránska planina, spočívajúcu najmä v pastve koní a kosení lúk. Nehnuteľnosti, ktoré doteraz využívalo Stredisko chovu koní na hospodárskom dvore Veľká lúka a ktoré sú v správe Správy národného parku, bude môcť na základe zmluvy využívať za účelom chovu koní Národný žrebčín Topoľčianky. Stredisko chovu koní plemena norik muránskeho typu so sídlom v Dobšinej, ktoré je súčasťou Odštepného závodu Gemer v rámci štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, organizačne prejde pod štátny podnik Národný žrebčín Topoľčianky,“ ozrejmil Šmídt.

Premiestnenie koní nepredstaviteľné
Podľa neho však pre chované kone nenastane žiadna zmena, zostávajú na svojich hospodárskych dvoroch a pasienkoch v Dobšinej a v Národnom parku Muránska planina na Veľkej lúke.

„Pre Správu Národného parku Muránska planina bolo premiestnenie koní z Muránskej planiny nepredstaviteľné. Uzavretím zmluvy sa vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu chovu s možnosťami jeho rozvoja aj smerom k využívaniu jeho atraktivity pre udržateľný cestovný ruch,“ skonštatoval v tlačovej správe Ján Šmídt. Proti presunu norika boli aj zástupcovia okolitých samospráv. Tradícia chovu norika muránskeho typu na Muránskej planine siaha do roku 1950.

Rezort pôdohospodárstva na začiatku tohto mesiaca pôvodne informoval, že pripravuje presun stáda norika muránskeho typu z Veľkej lúky do Národného žrebčína v Topoľčiankach. Vysvetľoval to tým, že ministerstvo životného prostredia po prevode majetkov do Správy Národného parku Muránska planina neprevzalo kone a ani zamestnancov, ktorí sa o ne starajú.

Zdroj: vobraze.sk, TS ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, TS Správa NP Muránska planina, Ján Šmídt