V Tisovci pribudne oddychová zóna i parkovisko

V Tisovci na sídlisku pribudne oddychová zóna v hodnote približne 50 tisíc eur. Zrealizovaná má byť na ploche starého parku, ktorý zároveň zrevitalizujú. Ako pre vobraze.sk priblížila prednostka mestského úradu Petra Čipoká, realizácia inkluzívneho ihriska je v štádiu procesovania a zo strany samosprávy bola posielaná jednotlivá špecifikácia prvkov, ktoré by mali byť súčasťou oddychového ihriska. Kto bude ihrisko robiť, zatiaľ nevedia a uvidí sa to po súťaži. Samotnú realizáciu ihriska Čipková predpokladá najskôr na neskorú jar budúceho roka.

Samospráva získala financie na bezbariérové ihrisko vo výške 50 tis. eur z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úmyslom je, aby sa tam vedeli stretávať všetky generácie. „Dnes som podpísal zmluvu. Zo sumy vo výške príspevku naskladáme prvky. Tri z nich sú inkluzívne a musia tam byť, ako napríklad bezbariérový kolotoč či pieskovisko a hojdačka – hniezdo,“ priblížil primátor Tisovca Ján Vengrín. Ostatné budú vyberať podľa možností. Pri ihrisku by podľa primátora mali v budúcnosti postaviť aj parkovisko, ktoré bude slúžiť aj pre vznikajúce centrum integrovanej zdravotej starostlivosti, do ktorého sa najbližší mesiac majú nasťahovať lekári z Tisovca. „V parku budú altánky, lavičky, nielen pre širokú verejnosť, ale aj pre budúcich návštevníkov zdravotného strediska, aby si mali kde oddýchnuť,“ doplnil primátor.

V Tisovci z projektových zdrojov dokončili minulý mesiac šatne, časť jedálne a počítačovú učebňu na ZŠ Clementisa. Z regionálneho príspevku z MIRRI SR na realizáciu získali približne 170 tis. eur.
Súčasťou rekonštrukcie sú nové podlahy na chodbách I. a II. stupňa, staré svetlá vymenili za nové a energeticky úsporné LED svetlá. Na chodbách a v triedach bola vybudovaná úplne nova elektroinštalácia aj s novými elektrickými rozvodmi.

Samospráva plánuje zrealizovať aj II. etapu úsporného verejného osvetlenia. Má k nemu dôjsť na uliciach Štefánikova, Ľ. Štúra, Bakulínyho, Malinovského v Tisovci a v celej Rimavskej Píle. Mesto na tento účel získalo dotáciu z Enviromentalneho fondu vo výške takmer 80 tis. eur

V Tisovci budú mať nové zdravotné stredisko. Rekonštrukcia je vo finálnej fáze

Zdroj: vobraze.sk