Riaditeľka obchodnej akadémie: Dobrý učiteľ by mal mať v prvom rade rád deti

Učiteľské povolanie vníma najmä ako poslanie, v ktorom dôležitú rolu zohráva vzťah medzi učiteľom a žiakom založený na dôvere. Blanka Tomčová je riaditeľkou Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akademia v Rimavskej Sobote od roku 2011. Počas tohto obdobia sa jej a tímu ďalších ľudí darí zveľaďovať pôdu obchodnej akadémie v mnohých smeroch.

Náročné štúdium
Blanka Tomčová bola rozhodnutá pre učiteľské povolanie už od svojich gymnaziálnych čias, kedy podľa jej slov padlo definitívne rozhodnutie vydať sa touto cestou. V tom období boli na Slovensku iba dve filozofické fakulty – v Bratislave a Prešove. Na Filozofickej fakulte v Prešove si vybrala odbor slovenský jazyk a literatúra a dejepis. Bola to totiž jediná fakulta, na ktorej bola v ponuke táto kombinácia. Štúdium bolo náročné. „Pôvodne som viac inklinovala k dejepisu, veľmi ma zaujímala história, ale keďže som vždy rada čítala, vybudovala som si silný vzťah k literatúre. Do školy sme chodili päť dní v týždni, povinné boli prednášky aj semináre. Veľmi často sme po vyučovaní šli do štátnej vedeckej knižnice pripravovať referáty a seminárne práce. Myslím si, že je to ťažko predstaviteľné pre dnešných študentov, ktorí majú k dispozícii internet a s ním spojený prístup ku všetkým informáciám. Rozhodne bolo naše štúdium iné ako dnes,“ uviedla pre vobraze.sk Blanka Tomčová.

Silné puto s obchodnou akadémiou
Po skončení vysokoškolského štúdia sa plánovala opäť vrátiť do Rimavskej Soboty, odkiaľ pochádza. Úplne prvou školou, na ktorej učila, však bolo Stredné odborné učilište služieb v Prievidzi. Až po roku sa definitívne vrátila a začala pôsobiť na Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom v Rimavskej Sobote. Od roku 1994 dostala možnosť učiť na tunajšej obchodnej akadémii, kde sa už v roku 2001 stala zástupkyňou riaditeľky školy pre teoretické vzdelávanie.

Často sú potrebné okamžité riešenia
O svojom rozhodnutí učiť nezapochybovala ani počas praxe. „Vždy som rada učila. Ako učiteľka som mala bližší vzťah so žiakmi a najmä s tými, ktorým som bola triednou učiteľkou. A práve ten vzťah učiteľ-žiak, založený na poznaní a dôvere, je pre mňa veľmi dôležitý. V podstate so žiakmi v triede trávite väčšinu pracovného času,“ vysvetľuje Blanka a zároveň dodáva, že riadiť školu z pozície riaditeľky je úplne odlišné.

Riaditeľkou sa stala v roku 2011, odvtedy prešla výberovým konaním ešte dvakrát. „Riaditeľ musí zabezpečiť chod školy so všetkým, čo s tým súvisí – vyučovací proces, ekonomiku, personalistiku, materiálne zabezpečenie atď. Samozrejme, že nerobím všetko sama, mám tím ľudí, veľmi šikovný a zodpovedný, čo považujem za veľký úspech. Veľakrát je to veľmi náročné, mnohé veci je potrebné riešiť okamžite,“ opisuje. Priznáva, že v poslednom období je riadiaca pozícia sťažená viacerými krízovými situáciami, počnúc koronakrízou až po momentálne vysoké ceny energií.

Poslanie, nie povolanie
Popri tejto dôležitej a náročnej pozícii sa však vždy rada vráti do tried a učí. „Mnohokrát sa hovorí, že byť učiteľom nie je povolanie, ale poslanie. Asi je v tom veľa pravdy. Myslím si, že dobrý učiteľ by mal mať v prvom rade rád deti. To je podľa mňa ten základný predpoklad a naň sa nabaľujú ďalšie: odbornosť, schopnosť priblížiť žiakom učivo zaujímavo a zrozumiteľne.“

Najväčším úspechom je každý absolvent
Za veľmi úspešnú pokladá každodennú prácu všetkých zamestnancov, ktorí sa spoločne podieľajú na správnom fungovaní školy. „Podarilo sa nám zlepšiť materiálne vybavenie školy, máme krásne priestory, technicky vybavené odborné učebne, zrekonštruovaný vykurovací systém, opravenú strechu, fitnescentrum pre žiakov a mnohé iné,“ uviedla Blanka Tomčová. Je rada, že sa rozvíja aj spolupráca so zamestnávateľmi v regióne, a to hlavne prostredníctvom duálneho vzdelávania. Žiaci sa pravidelne majú možnosť vzdelávať aj v zahraničí vďaka projektu Erasmus. Za najväčší úspech však pokladá každého žiaka, absolventa obchodnej akadémie, ktorý sa dokáže uplatniť v živote a hlási sa k svojej alma mater. „Máme absolventov, ktorí sa k nám vracajú už ako učitelia a tiež absolventov, ktorým u nás študujú ich deti. To je úspech,“ podotkla.

Číta, cestuje, užíva si vnúčatá
Popri náročnej profesii učiteľky a riaditeľky svoj voľný čas vypĺňa najmä čítaním, ku ktorému mala blízko odmalička. V poslednej dobe si k nemu pribrala aj cestovanie a spoznávanie nových miest. Najradšej však trávi čas so svojimi tromi vnúčatami.

Učiť srdcom
Na učiteľskej profesii je najdôležitejšia neustála potreba rásť, zlepšovať sa a odovzdávať svoje vedomosti ďalej budúcim generáciám, ktoré budú budovať lepší svet. Práve preto je toto poslanie tak veľmi dôležité, čo dokazuje aj odkaz Blanky Tomčovej budúcim učiteľom: „Je to krásne povolanie, ak ho robíte srdcom.“

Zdroj: Simona Kántorová, foto: album B. Tomčovej