R. SOBOTA: Bán, Polák či Varjuová sú medzi nominovanými na Cenu mesta

Radnica Rimavská Sobota

Rimavskosobotským poslancom bude predložených osem návrhov na tohtoročné udelenie Ceny mesta. Ako pre vobraze.sk ďalej uviedol prednosta mestského úradu Štefan Szánto medzi nominantmi je sedem osôb a jeden subjekt. Na zasadnutí MsZ tak majú rozhodovať poslanci o tom, kto tentoraz získa Cenu mesta. Nominovaní tento rok sú: zpozárka Ľubica Varjuová, manažér kultúry Tomáš Bálint, zubár a bývalý mestský poslanec Ján Jurkemík, dekan rímskokatolíckej cirkvi Rastislav Polák, občiansky aktivista Ladislav Boholy, bývalý poslanec MsZ a BBSK Zoltán Bán, dlhoročný fotograf a bývalý osvetový pracovník Jozef Tokár. Medzi subjektami je Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota. Szántó ďalej poznamenal, že prišiel aj jeden návrh, ktorý nezaradili z toho dôvodu, že navrhovateľ nie je obyvateľom Rimavskej Soboty.

Cena mesta sa podľa Štatútu mesta Rimavská Sobota udeľuje osobe alebo kolektívu za významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, sociálnej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Rovnako aj za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí. Osobitnou kategóriou je záchrana ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov.

Mestské zastupiteľstvo môže v kalendárnom roku udeliť najviac tri Ceny mesta. O udelení Ceny mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo, potrebný je súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov.

Cenu mesta tvorí upomienková kazeta obsahujúca priestorové stvárnenie symboliky mesta s odtlačkom erbu mesta a finančná odmena vo výške 660 €. K Cene mesta sa vydáva listina opatrená erbom mesta, odtlačkom pečate mesta a podpisom primátora.

Minulý rok Cenu mesta nezískal nikto. Poslancom sa vtedy nepodarilo schváliť ani jednu navrhovanú osobnosť alebo subjekt. Viac sa dočítate v našom článku.

Cenu mesta v R. Sobote tento rok neudelia. Odovzdaná má byť len Cena primátora

Zdroj: vobraze.sk