Na hnúšťanskom gymnáziu zaznamenali značný úbytok žiakov

gymnázium Hnúšťa

V prebiehajúcom školskom roku navštevuje Gymnázium M. Hrebendu v Hnúšti 36 žiakov. Sú v troch triedach. Pre vobraze.sk to uviedla vedúca oddelenia komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková. Ako priblížila, ide o kvartu (15 žiakov), septimu (10 žiakov) a oktávu (11 žiakov). Ako dodala, v maturitnom ročníku osemročnej formy štúdia sú spomínaní jedenásti študenti.

V minulom školskom roku mali na hnúšťanskom gymnáziu šesť tried, jedna z nich bola maturitná. Hovorkyňa BBSK spresnila, že škola mala 80 žiakov, z toho bolo 14 maturantov. „Na základe informácií a stretnutia s pani riaditeľkou danej školy nastal odliv viacerých tried v priebehu mesiacov júl až august,“ doplnila Štepáneková. Podľa jej vyjadrenia bol úbytok žiakov spôsobený jednak odchodom maturitného ročníka a na druhej strane prestupmi žiakov na gymnáziá v inom meste a okrese i na stredné odborné školy v rámci BBSK.

„V školskom roku 2021/2022 nastal veľký pokles žiakov a celkový počet žiakov gymnázia je bezpochyby veľmi nízky. S riaditeľkou školy sme už niekoľkokrát komunikovali a hľadáme spoločné riešenia vzniknutej situácie,“ skonštatovala Lenka Štepáneková. Pripomenula, že každá škola v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja je špecifická a vyžaduje si špeciálny prístup. „Snahou Banskobystrického samosprávneho kraja je školy podporovať a pomáhať s riešením ich problémov a požiadaviek,“ ozrejmila.

Štepáneková uviedla, že ďalšia budúcnosť gymnázia je vecou intenzívnych rokovaní medzi vedením kraja, odborom školstva, štatutárnym zástupcom školy a poslancami za Rimavskosobotský okres.

Zdroj: vobraze.sk

Na Gymnáziu M. Hrebendu neotvoria prvé ročníky