Na Gymnáziu M. Hrebendu neotvoria prvé ročníky

Gymnázium M. Hrebendu v Hnúšti neotvorí prímu ani v budúcom školskom roku. Pre vobraze.sk to uviedla Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Dodala, že Okresný úrad v Banskej Bystrici určil škole nulový počet žiakov pre školský rok 2021/2022. Pripomenula, že v prebiehajúcom školskom roku nebolo možné otvoriť prímu na hnúšťanskom gymnáziu pre nízky záujem žiakov, ktorý nedosahoval počet určený Okresným úradom v Banskej Bystrici.

Nielen prvý ročník osemročného štúdia na hnúšťanskom gymnáziu znovu nebudú mať. Štepáneková informovala, že neotvoria ani prvý ročník štvorročného štúdia. Ozrejmila, že škola funguje s viacerými výnimkami. BBSK udelil v prebiehajúcom školskom roku výnimku na päť tried z celkového počtu šiestich tried školy, ktoré mali menej ako 17 žiakov. „Len jedna trieda mala 21 žiakov,“ spresnila.

Podľa vyjadrenia Lenky Štepánekovej dostane škola aj v budúcom školskom roku všetky výnimky podľa potreby, nakoľko pokračujú triedy, ktoré už výnimky mali.

Vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK uviedla, že budúcnosť školy v najbližších rokoch je najmä v rukách vedenia gymnázia.

Zdroj: vobraze.sk