Minister pôdohospodárstva Takáč navštívil vynovené priestory SOŠTAaP v R. Sobote i dve farmy

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richard Takáč a riaditeľka Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej Dagmar Vašová

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richard Takáč po výjazdovom rokovaní vlády navštívil v okrese Rimavská Sobota dve farmy i areál Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej. V škole, ktorá prechádza rekonštrukciou mal možnosť si pozrieť i novozriadené učebne pre pekárov, mäsiarov lahôdkárov či automechanikov. Tí sa zatiaľ vzdelávali v dielňach na Košickej ceste, kde prebieha odborný výcvik. Nové priestory tak spoja odbory pod „jednu strechu“. Priestory na škole zatiaľ čakajú na kolaudáciu, vyučovanie v nich by malo prebiehať od budúceho roka. Témou bolo aj stravovanie žiakov, kde by spestrením mohla byť divina. Ako ďalej priblížila riaditeľka SOŠTAaP Dagmar Vašová, majú aj vlastné sady s ovocnými stromami. „Časť je naša, časť máme prenajatú od mesta a časť v strede pozemku má Slovenský pozemkový fond,“ priblížila riaditeľka, ktorá by rada scelila tieto pozemky.

Minister Takáč upriamil pozornosť práve na v ten deň vládou schválenú novelizáciu zákona, na zkálade ktorého sa samosprávy konečne dočkajú toho, že budú mať jednoduchý a bezodplatný prístup k pozemkom štátu cez Slovenský pozemkový fond (SPF). „Je to konečne pomoc pre samosprávy a hlavne v kontexte čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov pri iných investíciách, ktoré jednotlivé samosprávy realizujú,“ priblížil Takáč a dodáva, že sa tak majú vyriešiť ťahajúce s problémy s pozemkami SPF, na ktorých stoja verejnoprospešné stavby a ktoré obce vedeli získať bezodplatne od štátu iba do momentu kolaudácie. „Po kolaudácii bol prevod možný iba po uhradení kúpnej ceny,“ vyjadril sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč, ktorý návrh zákona na rokovanie vlády predložil.

Návrh zákona reflektuje na dlhoročné problémy samosprávy. „Samosprávu treba vnímať ako živý organizmus, ktorý treba meniť, rozvíjať, modernizovať a prispôsobovať tomu, aby slúžila občanom,“ vyzdvihol minister Takáč a dodal, že v rámci verejnoprospešného záujmu budov hovoríme nielen o zábave, turizme, či o kultúre. „Ide o celkové zlepšovanie života ľudí v regiónoch, modernizáciu, oživenie a skvalitnenie, ako aj o podporu tvorby nových udržateľných pracovných miest,“ dodal minister Takáč.

Minister sa v stredu oboznámil aj s farmou spoločnosti Gemerprodukt Valice, ktorá má priestory tiež na Okružnej ulici v R. Sobote. Fungovanie spoločnosti mu priblížil predseda družstva František Tóth. Spolu nahliadli do novopostavených priestorov na spracovanie ovocia. Záverečnou návštevou ministra mala byť exkurzia priestorov farmy vo Veľkých Teriakovciach.

Návšteva ich podľa Norbera Keľa, jedného z konateľov spoločnosti Keľo a synovia potešila. Trvala asi pol hodinu a počas návštevy si pozreli priestory farmy, výrobu syra, priestory predajne farmárskych produktov či pozberovú linku na obilie.

Zdroj: vobraze.sk