Zástupcovia ZMOGaMu podporujú protestné zhromaždenie

zasadnutie rady ZMOGaM

Dopady noviel zákonov dotýkajúcich sa činnosti samospráv na Slovensku, plán podpory najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota či poskytovanie sociálnych služieb trápia viacerých starostov či primátorov. Vidia v nich obmedzenie ďalšieho rozvoja samospráv. Viaceré patrili aj k témam, ktoré prejednávali 31. januára na plánovanom stretnutí zástupcov Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu vo Veľkých Teriakovciach. Ako pre vobraze.sk priblížil predseda združenia Marian Habovčík, na stretnutí preto vyjadrili verejnú podporu protestnému zhromaždeniu a zároveň sa štyria členovia zúčastnia protestu v Bratislave, pred Úradom vlády SR. „Protestné zhromaždenie nie je zamerané proti vláde, proti politikom, ale za samosprávu, na obhajobu jej ústavných práv a presadenie takých zmien, ktoré ochránia komunál,“ vysvetlil Habovčík.

Nezrovnalosti vidia vo financovaní verejných škôl a školských zariadení. „V schválenom zákone je preukázateľný rozpor. Tak s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj so záväzkami vyplývajúce Slovenskej republike z Európskej charty miestnej samosprávy,“ poznamenal. Zaoberali sa aj dopadmi na sociálne služby a tiež možnosťami doplnkových sociálnych služieb. Problém vidia aj v cenách energií a ich dopadoch, ktoré podľa nich tiež výrazne obmedzia ďalší rozvoj samospráv. „V niektorých prípadoch sú ceny energií najmä pre malé obce likvidačné,“ avizuje Habovčík. Zároveň dodáva, že pripravovaná novela stavebného zákona výrazne okliešťuje a znižuje kompetencie obcí rozhodovať o vlastnom územnom rozvoji.

Mestá a obce, ktoré počas všetkých vĺn pandémie zabezpečovali všetky kľúčové opatrenia na ochranu svojich obyvateľov. Samosprávy, ktoré testujú, očkujú a sú spoľahlivým partnerom štátu, sú podľa ich zástupcov dlhodobo ignorované pri príprave zákonov. „Závažné pripomienky, konštruktívne návrhy vychádzajúce z miery poznania skutočného života a rovnako aj formulované odporúčania sú prehliadané. Neexistuje skutočná komunikácia medzi štátom a samosprávami. Štát nechal obce a mestá pred dverami,“ konštatuje predseda ZMOGaMu.

Spomenul, že na jednej strane štát ignoruje vecný prístup zo strany miest a obcí, ale na druhej strane na nich presúva nové a ďalšie úlohy. „Spravidla bez finančného krytia. Máme za to, že ako keby bolo cieľom štátu položiť mestá a obce na kolená, len za to, že hospodária zodpovedne vytvárajú si rezervu aj na horšie časy a snažia sa plánovať dlhodobo a pracovať systematicky,“ zdôraznil Habovčík.

Zdroj: vobraze.sk, ZMOGaM