V Rimavskej Sobote sa zvýšia dane a poplatky

V meste Rimavská Sobota sa od 1. januára zvýšia dane a poplatok za komunálny odpad. Schválili to rimavskosobotskí poslanci na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Návrh zvýšiť dane a poplatok za TKO v meste predstavil vedúci ekonomického odboru na mestskom úrade Miroslav Bielak, podľa ktorého chce samospráva zmenou VZN o dani z nehnuteľnosti zvýšiť príjmy mesta. „Prvým dôvodom zvýšenia dane z nehnuteľností je energetická kríza. Tá spôsobila to, že aj samosprávam sú navyšované platby za energie,“ informoval Bielak s tým, že na základe východísk existuje optimistický a pesimistický variant. „Pri optimistickom variante, že prejde návrh štátneho rozpočtu a bude zastropovanie energií na celý rok, potrebujeme navyše na elektrickú energiu, plyn a teplo pre mesto a všetky jeho rozpočtové organizácie minimálne 1 až 1,1 milióna eur. Pri katastrofickom scenári môže byť nárast za energie až o 2 až 2,2 milióny eur.“ Ďalší nárast výdavkov podľa jeho slov spôsobí aj zvyšovanie platov zamestnancov a učiteľov. „Platy zamestnancov vo verejnej správe je povinnosť zvýšiť od roku 2023 o 7 percent a pre učiteľov o 10 percent a následne od septembra u zamestnancov vo verejnej správe o 10 a u učiteľov o 12 percent. Na toto budeme potrebovať približne 700 tisíc eur ročne.“

Ako Bielak dodal, ďalším dôvodom zvýšenia výdavkov mesta je inflácia, z čoho plynie nárast cien tovarov i služieb, ktoré mesto potrebuje na svoju činnosť a prevádzku, ale aj parlamentom prijatý rodinný balíček, kde sa navyšujú daňové bonusy pre pracujúcich rodičov s deťmi až na 140 eur. „Toto môže ubrať Rimavskej Sobote až 2 milióny.” Poznamenal, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v návrhu štátneho rozpočtu predpokladá zvyšovanie poplatkov a daní v kompetencii samospráv ako nutnú. Podľa predloženého návrhu sa daň z nehnuteľnosti zvýši asi o 19,5 percent, pričom mesto počíta, že takto získa navyše 215 tisíc eur. Rovnako bol predložený návrh na zvýšenie poplatku za komunálny odpad, ktorý sa zvýši na 35 eur na osobu. Doteraz bol tento poplatok vo výške 29 eur. Dôvodom zvýšenia je podľa dôvodovej správy to, že mestu každoročne narastajú náklady za uloženie odpadu na skládkach, ako aj poplatky za uloženie odpadov v zmysle nariadenia vlády. Podľa vedúceho ekonomického odboru MsÚ sa zvýšia sa aj ďalšie dane a poplatky, ako daň z užívania verejného priestranstva či daň za parkovanie vo vyhradenom parkovacom boxe.

K návrhom sa rozprúdila vyše dvojhodinová diskusia. Niektorí poslanci boli za zvyšovanie, iní zas proti. Poslanec Radovan Ceglédy (Spolu za Sobotu) uviedol, že ich klub so zvyšovaním daní a poplatkov súhlasí, no iba za predpokladu, že mesto nájde minimálne takú veľkú sumu, ktorú chce naviac vybrať na daniach, vo svojej réžii, čo znamená, aby pristúpilo k racionalizácii svojich výdavkov.

Poslanec Viliam Vaš (Alternatíva-Za rozvoj mesta) povedal, že o racionalizácii výdavkov sa dá rozprávať pri budúcoročnom rozpočte, no teraz by sa malo MsZ sústrediť na prijatí VZN o daniach a poplatkoch, „pretože to je alfa a omega budúceho roku.“

Primátor Jozef Šimko reagoval, že mesto nemá inú možnosť a musí pristúpiť k zvýšeniu. Poslanec Ivan Hazucha nesúhlasil so zvýšením dane z nehnuteľnosti. “Napriek tomu, že súhlasím s návrhom nárastu TKO, zvyšovanie dane, aj za stavby, aj byty, za veci, ktoré si ľudia zadovážili ešte v minulom režime a teraz ich ideme sťahovať z kože, sa mi nezdá v tejto dobe fér,” argumentoval poslanec a požiadal, aby sa o návrhu na zvýšenie daní a poplatku za TKO hlasovalo osobitne. Hlasovalo sa však za kompletný návrh. Na jeho schválenie bola potrebná trojpätinová väčšina, za zvýšenie hlasovalo 14 z 20 prítomných poslancov. Štyria boli proti a dvaja sa zdržali.

Zdroj: vobraze.sk