Značku regionálny produkt GEMER-MALOHONT získajú ďalší výrobcovia

hodnotenie žiadostí certifikačnou komisiou

Paličkovaná čipka, včelí med, propolis, medovina a peľ, úžitková a dekoračná keramika, výrobky zo 100% ovčieho mlieka, výroba modrotlače a výrobky z nej, drevorezba a ručné vypaľovanie, penový/sušený koláčik, výrobky zo samorastov, kožené výrobky a šitie kamizoľov, baraníc, drotárske výrobky, Revúcke guľky, maľované textilné výrobky, domáce sirupy rozšíria rady výrobkov/produktov s regionálnou značkou GEMER-MALOHONT. K certifikovaným službám sa zaradila Ubytovňa TIS, zážitkové služby apiterapia-oddych v apidomčeku, včelárske kurzy a workshopy a tradičné podujatie Súťaž vo varení gemerských guliek. Rozhodla o tom v stredu 7.decembra v Lubeníku Certifikačná komisia.

Miestna akčná skupina MALOHONT v spolupráci s ďalšími miestnymi akčnými skupinami pôsobiacimi v regióne Gemer-Malohont – VSP Južný Gemer, MAS Cerovina, Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron a VSP Stredný Gemer – vyhlásila 16.septembra siedmu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky.

Do termínu uzávierky 31. októbra bolo dokopy prijatých 26 žiadostí, z toho 22 žiadostí o udelenie značky pre výrobky alebo produkty a štyri žiadosti pre služby, pričom kontrolou formálnej správnosti a úplnosti prešlo 26 z nich. Tieto žiadosti boli na základe popisu produktov/služieb, podporných dokumentov a vzoriek produktov posúdené Certifikačnou komisiou, ktorá zasadala v stredu 7. decembra v Lubeníku a rozhodla o pridelení značky 24 žiadateľom. Do zoznamu produktov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT pribudli nasledovné produkty a služby:

• ručne paličkovaná gemerská čipka- Mgr. Angela Czintelová , Rožňava
• paličkovaná čipka- Anna Urbánová, Rožňava
• včelí med, včelí peľ- BeeLaboratory s.r.o., Rimavská Sobota
• med, medovina, propolis a peľ- Boris Slatinský, Klenovec
• figurálna tvorba, dečky, goliere a bižutéria- Dagmar Dieová, Betliar
• úžitkové a dekoračné keramické objekty- Bc. Daniela Bödová, Jesenské
• výrobky zo 100% ovčieho mlieka- EPPROS, s.r.o., Bratislava (Muránsky salaš)
• paličkovaná čipka- Eva Csuporiová, Rožňava
• výroba modrotlače a výrobky z nej- Ing. Lucia Dovalová, Klenovec
• drevorezba, ručné vypaľovanie- Jozef Kilík, Lenka
• penový/sušený koláčik- Drahoslava Krankušová/Dada, Hnúšťa
• med-Matej Hudec, Tisovec
• Súťaž vo varení gemerských guliek- Mesto Jelšava, Jelšava
• Apiterapia-oddych v apidomčeku- Oskar Tóth, Riečka
• výrobky zo samorastov- Pavel Ferdinandy, Revúca
• Ubytovňa TIS- Rastislav Roško, Tisovec
• dekoračná keramika- Renáta Kseničová, Rožňava
• kožené výrobky, šitie kamizoľov a baraníc- Rudolf Kubej, Revúca
• drotárske výrobky- Simona Rogosová, Rožňava
• Revúcke guľky- Súkromná stredná odborná škola, Revúca
• maľované textilné výrobky- Viera Sarvašová, Hnúšťa
• med a propolis- Zoran Vančík, Klenovec
• včelárske kurzy a workshopy- Občianske združenie kRaj, Závada
• domáce sirupy- Zuzana Šarkanová, Vrbovce

Certifikáty o udelení značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT budú výrobcom odovzdané v priebehu mesiaca január/február 2023.
Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT, vyzdvihla spoluprácu s miestnymi akčnými skupinami v regióne Gemer-Malohont, ako aj s Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave, čo sa odrazilo nielen v celkovom počte a rôznorodosti predložených žiadostí, ale aj v rozšírení značky do ostatných častí regiónu a to do okresu Rožňava.

Dokopy je v súčasnosti certifikovaných už 64 výrobkov/skupín výrobkov a služieb. Okrem vyššie spomenutých je to aj ovocie, domáce lekváre, ovocné šťavy a vína, čierno-ríbezľové vína, čučoriedky, jahody, včelie produkty, zelenina, mäso a mäsové výrobky, výkrmová hydina a očistená hydina, výrobky z ovčieho mlieka, tradičné maslo, kyslá smotana, tvaroh hrudkovitý a ghi maslo, Muránske buchty, pagáče, mlieko, osivá obilnín a strukovín. Z remeselných výrobkov sú medzi regionálnymi produktami zastúpené tkané ľanové výrobky, textilné výrobky s tradičnou výšivkou, tkané výrobky z ovčej vlny, úle pre včely, keramické výrobky, vyšívané obrazy, prírodné mydlá a šampóny, drevené rezbárske výrobky, drotárske výrobky i spoločenská hra GemerNation, Kyjatické hračky, party, ručne vyšívané textilné výrobky, keramické obrazy a darčekové predmety, kožené a kováčske výrobky, drevené šperky a ručne maľované sklenené pilníčky a pijačky.

Ochranná známka, ktorou sú tieto produkty alebo služby označované, je zárukou toho, že sú vyrobené v regióne Gemer-Malohont a okrem toho spĺňajú aj ďalšie kritériá, ktoré sú posudzované v procese hodnotenia každé dva roky:
• pochádzajú od miestneho výrobcu alebo prevádzkovateľa služby
• uprednostňuje sa využívanie tradičných postupov alebo miestnych zdrojov
• obsahujú určitý podiel ručnej práce
• sú jedinečné vo vzťahu k regiónu
Hlavným cieľom regionálneho značenia je pomôcť miestnym živnostníkom, remeselníkom a malým firmám s propagáciou miestnych výrobkov a služieb a tým podporiť rozvoj regiónu a prispieť k jeho propagácii ako celku.

Kontakty na všetkých výrobcov, fotografie, informácie o produktoch a predajné miesta nájdete na web stránke www.gemer-malohont.sk v časti katalóg produktov.

Zdroj: tlačová správa Kristína Račáková, koordinátorka regionálneho značenia (redakčne upravené)