Poslanci v R. Sobote budú voliť hlavného kontrolóra. Záujemcovia o tento post sa môžu prihlásiť do 20. novembra

súčasný hlavný kontrolór Mikuláš Csirmaz (vľavo)

Poslanci v Rimavskej Sobote budú voliť hlavného kontrolóra mesta. Tomu súčasnému sa končí funkčné obdobie. Tento post zastáva Mikuláš Csirmaz. Rimavskosobotské mestské zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční v utorok 12. decembra. Záujemcovia o túto funkciu majú možnosť podávať písomné žiadosti do 20. novembra. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesťročné.

Poslanecký zbor bude voliť hlavného kontrolóra v tajnom hlasovaní. Ten bude mať stopercentný pracovný úväzok. Deň nástupu do funkcie je prvý február budúceho roka. Rimavskosobotské zastupiteľstvo určilo požiadavky, ktoré musia spĺňať kandidáti na pozíciu hlavného kontrolóra.

Kvalifikačným predpokladom je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Vítané je však ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Podľa ďalších požiadaviek je vítaná prax minimálne päť rokov, znalosť právnych predpisov v oblasti hospodárenia územnej samosprávy, rozpočtových a príspevkových organizácií územnej samosprávy, bezúhonnosť či znalosť maďarského jazyka.

Zdroj: vobraze.sk, rimavskasobota.sk