Rimavskosobotská samospráva si zoberie úver na vybudovanie bazéna s vlnobitím

Rimavskosobotskí mestskí poslanci odsúhlasili na včerajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva prijatie úveru na vybudovanie bazéna s vlnobitím v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda vo výške 1 440 000 eur.

Samospráva predložila do zastupiteľstva návrh na prijatie úveru v celkovej výške 1 642 236 eur, z toho plánovala 202 2366 eur použiť na výstavbu koncertnej sály na dvore Základnej umeleckej školy na Svätoplukovej ulici. Materiál o nej napokon primátor Jozef Šimko stiahol a mal by byť prerokovaný na najbližšom zastupiteľstve.

Ako uviedol poverený vedúci ekonomického odboru na mestskom úrade Miroslav Bielak, celkový dlh mesta bol ku koncu minulého roka vo výške 3 744 058 eur a príjmy ku koncu roka 2021 vo výške 18 703 255 eur, čo predstavuje 20,02 percent. „Pri prijatí úverov na obe investičné akcie by stúpol dlh mesta na 26,85 percent,“ informoval Bielak s tým, že mesto spĺňa zákonom stanovené podmienky na prijatie úveru.

Proti prijatiu úveru na bazén s vlnobitím boli poslanci z klubu Spolu sme Sobota, ktorí vyčítali investícii chýbajúcu štúdiu uskutočniteľnosti a udržateľnosti. Kritizovali aj to, že mestu sa navýši dlhová služba, pričom len nedávno zvýšilo dane. Ich pozmeňujúci návrh, aby sa z úveru nakúpili solárne panely na mestské budovy, čím by sa znížili náklady na energie, pri hlasovaní neprešiel. Primátor Jozef Šimko reagoval, že mesto ekonomicky zvládne prijatie úveru v uvedenej výške. Dodal, že samospráva dokáže splácať úver zo zisku v rekreačnej oblasti. „Čestne vám prehlasujem, že z rozpočtu mesta Rimavskej Soboty nebudem požadovať od poslancov v nasledujúcich rokoch do doby, kým budem primátorom, na vyplácanie tohto úveru ani jeden cent,“ vyhlásil Šimko s tým, že samospráva uvažuje nad tým, že zvýši cenu vstupného pre návštevníkov mimo Rimavskej Soboty.

S investičnou akciou súhlasil poslanec Obaidullah Mir, no podľa jeho slov nie preto, že to navrhol primátor, ale preto, že aj toto považuje za určitý rozvoj Rimavskej Soboty. „Je to smiešna investícia a netreba sa báť ísť do toho,“ povedal poslanec František Auxt (Alternatíva -Za rozvoj mesta), ktorý paradoxne nakoniec hlasoval proti návrhu. Neskôr však vysvetlil, že sa pomýlil pri hlasovaní. Po takmer trojhodinovej diskusii poslanci nakoniec súhlasili s prijatím úveru, jedenásť poslancov bolo za, šiesti hlasovali proti a traja sa zdržali. Podľa predloženého materiálu sa má s výstavbou bazéna s vlnobitím začať v apríli tohto roka a ukončenie prác sa odhaduje na jún budúceho roka.

Poslanci Rimavskej Soboty schválili na pondelňajšom zastupiteľstve rozpočet na rok 2023. Mesto v ňom počíta s miernym prebytkom 615 eur, pričom príjmy majú byť vo výške 25 328 667 eur a výdavky 25 328 052 eur. Poslanci prijali takmer totožný rozpočet, ako bol predložený. Doplnili ho jeden schválený pozmeňujúci návrh poslankyne Eriky Juházsovej, ktorá požiadala o výkup pozemkov na cintoríne a použijú sa naň financie vyčlenené na opravu domu smútku.

Kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške niečo vyše 3,38 mil. eur. Okrem už spomínaného bazéna s vlnobitím plánuje samospráva napríklad výstavbu chodníka na Dúžavskú cestu vo výške takmer 500 tisíc eur, na ktorý získala financie z projektu, nákup parkovacích automatov vo výške 60 tisíc eur, alebo rekonštrukciu amfiteátra. Na zabezpečenie financovania kapitálových výdavkov plánovaných v roku 2023 budú použité prostriedky z rezervného fondu, bežných i kapitálových príjmov, úveru, grantov a štátneho rozpočtu. Včerajšie rokovanie mestského zastupiteľstva napokon poslanci prerušili, program zasadnutia nevyčerpali a opäť sa zídu 13. februára.

Zdroj: vobraze.sk