Poslanci schválili prvú zmenu rozpočtu, Klus predstavil projekt Európskej únie

Rimavskosobotskí poslanci sa stretli v utorok 29. júna na poslednom mestskom zastupiteľstve (MsZ) pred prázdninami. Júnové zastupiteľstvo sa uskutočnilo v budove bývalého Župného domu na Námestí M. Tompu. Poslanci prerokovali dovedna 17 bodov, medzi nimi aj prvú zmenu rozpočtu. Schôdze sa na niekoľko minút zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus, ktorý prišiel predstaviť projekt o budúcnosti Európskej únie, do ktorého majú byť zapojení aj občania z regiónov.

Program júnovej schôdze bol tentoraz schválený bez zmien. V úvode poslanci vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Následne prerokovali návrh na prvú zmenu rozpočtu. Mestom predložený materiál počítal s navýšením príjmov o 2,025 milióna eur a výdavkov o 2,203 milióna eur, pričom rozpočet mal mať prebytok 2 393 eur. Vo finančných operáciách príjmových bol zapracovaný príjem z rezervného fondu vo výške 1,609 milióna eur. Samospráva navrhla poslancom niekoľko zmien použitia rezervného fondu na financovanie bežných a kapitálových výdavkov. Najväčší balík peňazí, vyše 874-tisíc eur, vyčlenila na opravu škôl, ktorých je zriaďovateľom.

MsZ zmenilo rozpočet

S pozmeňujúcim návrhom prišli poslanci väčšinového klubu Odvážme sa zrýchliť. Zmeny sa týkali len výdavkovej časti, o konkrétnych položkách hovoril poslanec Michal Demeter. Klub nesúhlasil s navýšením 20-tíc eur pre Technické služby mesta na platy dvoch pracovníkov, ktorí sa od 16. apríla starajú o udržiavanie čistoty v meste najmä počas víkendov a voľných dní. Ďalšia zmena sa týkala výdavkov pre školy, kde samospráva navrhla vyčleniť sumu 874-tisíc eur. Klub Odvážme sa zrýchliť tento balík peňazí síce znížil len minimálne, no navrhol z neho vyčleniť 500-tisíc eur na spolufinancovanie výziev z eurofondov. Podľa Demetera budú v najbližšom období vypísané mnohé výzvy na opravu škôl a škôlok „a bolo by nerozumné neodložiť si prostriedky na ich spolufinancovanie.“ Podotkol, že mesto môže z týchto výziev pri 5 percentom spolufinancovaní získať až 10 miliónov eur a tie môže použiť na generálnu opravu budov škôl.

Keďže podľa neho školy a škôlky potrebujú aj bežné opravy, navrhli im aj navýšiť výdavky. Celkové tohtoročné výdavky na materské školy (aj s prebytkom z vlaňajška) tak budú vo výške 220-tisíc eur, pri základných školách je to 198-tisíc eur. Niekoľko zmien navrhol poslanecký klub aj v kapitálových výdavkoch, išlo napríklad o navýšenie výdavkov pre mestské časti ( o 200-tisíc eur) alebo navýšenie výdavkov na opravu fontány na Námestí Š. M. Daxnera (na 130-tisíc eur). Menšie úpravy navrhli aj ďalší poslanci a zmena rozpočtu aj so všetkými návrhmi bol nakoniec jednomyseľne schválený.

Štátny tajomník predstavil projekt, zapojiť chcú aj občanov

Na júnové MsZ zavítal Martin Klus, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, aby poslancov informoval o projekte Konferencia o budúcnosti Európskej únie a čo táto aktivita bude znamenať pre náš región. Ako vysvetlil, cieľom konferencie je dozvedieť sa, čo vlastne občania očakávajú do budúcnosti od Európskej únie. „Či v niektorých oblastiach chceme mať viac Európy, takým typickým príkladom do diskusie môže byť napríklad tzv. zdravotnícka únia, no budeme sa pýtať aj to, či v niektorých témach nechceme mať menej únie,“ ozrejmil Klus s tým, že konferencia je rozdelená na Slovensku do dvoch častí. Prvá sa volá My sme EÚ a má sa venovať diskusii s občanmi o tom, čo im Európska únia prináša a naopak, kde si oni vedia predstaviť, že by mohla byť EÚ viac alebo menej aktívna. Druhá časť je pomenovaná Národný konvent a podľa Klusa má ísť o profesionálnu platformu, ktorá ma zahŕňať viaceré oblasti. „Keďže vy všetci ste v prvej línii v kontakte s občanmi a zároveň ste profesionálmi v mnohých oblastiach, radi by sme poznali váš názor, aby hlas Rimavskej Soboty i tohto regiónu, bol adekvátne počuteľný aj na Európskej úrovni,“ vysvetlil zastupiteľstvu štátny tajomník MZV SR.

Križovatka a Sobôtke v Rimavskej Sobote

„Veľmi vítam túto aktivitu Slovenskej republiky a Európskej únie, aby sa priblížila k nám občanom, a takýmto spôsobom nám dala jednoznačne možnosť, aj keď malým spôsobom, participovať na jej činnosti,“ uviedol poslanec Roman Vaľo. Tiež víta, že v rámci týchto aktivít budú mať možnosť zavítať do regiónu aj ďalší predstavitelia vlády.

Primátor Jozef Šimko uvítal túto aktivitu ministerstva zahraničných vecí a na Klusa sa obrátil s požiadavkou týkajúcou sa výstavby kruhovej križovatky na Sobôtke . „Chcem vás poprosiť, ja už na tom pracujem, ohľadom kruhovej križovatky na Sobôtke. Je to bytostne dôležitá vec pre občanov Gemera-Malohontu. Keď chcete odbočiť v ranných hodinách okolo siedmej-ôsmej alebo popoludní okolo šestnástej hodiny smerom na Lučenec, je tam nemožný prejazd. Už som kontaktoval ministra dopravy, verím, že nájdeme nejaké riešenie, ale chcel by som aj vás poprosiť, aby ste váhou svojej osoby štátneho tajomníka podporili tento projekt,“ vyhlásil primátor.

Na júnovom mestskom zastupiteľstve boli prerokované aj ďalšie body. Poslanci napríklad prelomili primátorovo veto pri nepodpísanom uznesení o dotáciách pre športové kluby. Do dozornej rady STEFE Rimavská Sobota, s.r.o bol zvolený poslanec Robert Kuvik a v závere bolo schválené spolufinancovanie projektu miestnej občianskej poriadkovej služby.

Zdroj: vobraze.sk, FOTO: Attila Gecse