Pandémia neovplyvnila počet sobášov v R. Sobote. Brali sa aj šesťdesiatnici

V Rimavskej Sobote sa tento rok zatiaľ zosobášilo 117 párov. Je to o niečo viac ako za celý vlaňajší rok, kedy do manželského zväzku vstúpilo takmer sto párov. Podľa údajov z Matričného úradu v Rimavskej Sobote v tomto roku tak, ako po iné, dominovali civilné sobáše, ktorých bolo 81. V kostole si povedalo áno 36 párov. Najviac svadieb počas jedného dňa zaznamenala matrika 31. júla, bolo ich až päť. Najviac sa sobášilo v mesiaci júl, kedy vykonali až 25 sobášov. Čo sa týka sobášnych dní, snúbenci uprednostňovali najmä v tomto období uzavretie manželstva v piatok. Pre vobraze.sk to uviedol rimavskosobotský matričný úrad.

V tomto roku sa na matrike nestretli so špeciálnymi požiadavkami a všetky sobáše boli tradičné. Ako ďalej uvádzajú, do manželského zväzku však vstupovali aj snúbenci staršej vekovej kategórie, napríklad nad šesťdesiat rokov. Sobáše sa nekonali iba v obradnej sieni radnice, ale v niekoľkých prípadoch aj mimo nej. Najčastejšie to bolo v kaštieli v Tomašovej, ale tiež v priestoroch hotela Zlatý býk. Most lásky ako priestor pre vstup do manželstva podľa nich zatiaľ nevyužil ani jeden pár.

Prebehli aj sobáše s cudzími štátnymi príslušníkmi. Boli štyri a išlo o mužov. Jeden bol občan Poľska, zvyšní pochádzali z Ukrajiny, Litvy a Česka. A ako to vyzerá so sobášmi do konca tohto roka? „K dnešnému dňu (3.12.) nemáme plánované do konca roka 2021 ďalšie sobáše. Zo skúseností z predchádzajúcich rokov predpokladáme, že ešte môže byť záujem zo strany snúbencov,“ uvádzajú na matrike.

Najviac sobášili Šimková, Juhászová a Sliva

V tomto roku najviac sobášili poslankyne Anna Šimková a Erika Juhászová i poslanec Tomáš Sliva.
Súvisí to s požiadavkami párov. „Vždy sa snažíme vyhovieť požiadavkám snúbencov a počet sobášov vyššie uvedených poslancov priamo súvisí s týmito požiadavkami. Avšak snúbenci si žiadajú aj iných, nespomenutých poslancov, ktorí boli poverení vykonávaním sobášnych aktov a snúbenci majú aj naďalej zvýšený záujem o spečatenie manželského sľubu primátorom Jozefom Šimkom,“ dodala matrika.

Na rimavskosobotskej radnici sa konajú obrady aj v maďarskom jazyku. Takýchto obradov bolo v tomto roku 20. Podľa vyjadrenia matriky sú tieto sobáše dostatočne a bezproblémovo zabezpečené, keďže na ne majú zaškolených sobášiacich v maďarskom jazyku. Ako ďalej uviedli z matričného úradu, v tomto roku vzhľadom na relatívne čerstvú rekonštrukciu obradnej siene a priľahlých priestorov, ktorá prebehla v rokoch 2015 a 2016, neboli potrebné ďalšie opravy spomenutých priestorov.

V meste žijú dve vyše storočné ženy
Podľa údajov z matriky žije na území Rimavskej Soboty 71 obyvateľov, ktorí majú viac ako deväťdesiat rokov. Z nich je 49 žien a 22 mužov. V meste máme aj obyvateľov nad sto rokov. Takýmto krásnym vekom sa môžu pochváliť dve Rimavskosoboťanky.

Zdroj: vobraze.sk