Mestské časti Rimavskej Soboty si rozdelia 200-tisíc eur

Sumu 200 tisíc eur si v tomto roku rozdelia mestské časti Rimavskej Soboty. Rozdelenie financií podľa nových požiadaviek mestských častí poslanci schválili na uplynulom mestskom zastupiteľstve v rámci druhej zmeny rozpočtu. Pridelené financie budú použité na obnovu kultúrnych domov, ciest či chodníkov. Ako vyplýva zo schváleného materiálu, každá z piatich mestských častí dostane sumu v celkovej výške 40 tisíc eur.

Mestská časť Mojín plánuje použiť pridelené financie na opravu strechy kultúrneho domu vo výške 9-tisíc eur a 31-tisíc eur chcú použiť na rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy. Opraviť chcú napríklad toalety, pódium i ďalšie priestory.

Mojín

V Bakte chcú za sumu 18-tisíc eur zrekonštruovať krytiny a žľabový systém kultúrneho domu a za ďalších 22-tisíc eur opravia vstupné vchody na budove, vymenia striešky nad vchodom, opravia fasády, dažďovú kanalizáciu, elektrické vedenie a ističe.

Vyšná Pokoradz

Vyšná Pokoradz použije pridelené financie na rôzne účely. Za viac ako 5 200 eur doplnia a vymenia snehové zábrany na kultúrnom dome, vyše 5 600 eur sa použije na demontáž a montáž rozhlasového zariadenia, 2 305 eur pôjde na opravu odtoku dažďovej kanalizácie a zhruba 11 500 eur na obnovu asfaltovej plochy chodníkov. Za 4 tisíc eur plánujú zakúpiť traktorovú kosačku s príslušenstvom a za 500 eur opravia studničnú pumpu pri zvonici. Spolu 1 600 eur chcú použiť na vymaľovanie priestorov a opravu parkiet v kultúrnom dome. Za ďalších 6 tisíc eur chcú nakúpiť a nainštalovať certifikované detské ihrisko. Opraviť chcú aj autobusovú zástavku, za 2 tisíc plánujú na nej vymeniť opláštenie. Na výrub drevín má ísť 500 eur.

Dužava

Na Dúžave chcú vynaložiť celých 40 tisíc eur na zameranie a vypracovanie projektovej dokumentácie a prípravu podkladov pre vybudovanie novej cesty.

Nižná Pokoradz

Nižná Pokoradz použije 5 tisíc eur na výmenu prívodu vodovodu do kultúrneho domu a odtoku dažďovej kanalizácie. Ďalších 2 tisíc eur chcú použiť na projektovú dokumentáciu na dobudovanie približne 120 metrového chodníka. Až 33 tisíc použijú na opravu povrchu chodníkov. 

Zdroj: vobraze.sk