Mária Turoňová je vedúcou odboru sociálnych vecí na MsÚ

Mária Turoňová

Od začiatku apríla je vedúcou odboru sociálnych vecí na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote Mária Turoňová. Samospráva vyhlásila na túto pozíciu výberové konanie. Ako pre vobraze.sk potvrdil prednosta mestského úradu Štefan Szántó, do výberového konania sa prihlásila len jedna účastníčka. „Splnila kritériá,“ povedal Szántó, podľa ktorého bola doteraz poverená vedením odboru sociálnych vecí. Prihlášky bolo potrebné zaslať v termíne najneskôr do 28. februára.

„Čakala som, že budem mať konkurenciu aspoň v podobe jedného záujemcu,“ povedala Mária Turoňová, podľa ktorej je však táto oblasť pre ľudí odrádzajúca, nakoľko pracujú so všetkými neželanými javmi spoločnosti a ľudia sa toho stránia. Medzi svoje priority považuje zabezpečiť už poskytované služby na vysokej úrovni.

„Najväčšou prioritou je momentálne vytvorenie nášho zariadenia pre seniorov s pomocou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR cez Plán obnovy a odolnosti,“ dodala. Naznačila aj víziu smerom do budúcnosti, ktorá je smerovaná na komunitné plánovanie viacerých obcí spoločne. „Aby sme dosiahli dostupnosť a adresnosť sociálnych služieb nielen v meste Rimavská Sobota, ale aj v celom okrese,“ uzavrela.

V R. Sobote chcú postaviť domov dôchodcov na zelenej lúke

Zdroj: vobraze.sk, foto: archív Mária Turoňová