K soche M. Hrebendu sa vyjadria pamiatkari. Domov dôchodcov by mohol byť na Kurinci

K umiestneniu sochy M. Hrebendu na lavičke, ktorá by mohla byť pred knižnicou na Hlavnom námestí v R. Sobote, sa vyjadrí pamiatkový úrad. Návrhom sa bude zaoberať ešte aj komisia zložená z odborníkov. Takto znie záver, ku ktorému dospeli včera viacerí poslanci mestského zastupiteľstva. Bod bol stiahnutý z rokovania na základe procedurálneho návrhu poslanca Petra Juhásza. Podľa jeho slov je k umiestneniu sochy na Hlavné námestie potrebné stanovisko pamiatkarov či komisií. „Dá sa to dopracovať, ale určite nie takto, že sa hodí medzi poslancov nejaký papier, čiernobiely s námetmi a nebolo to prediskutované, ani na odbornej ani na inej úrovni,“ povedal Juhász. Ako poznamenal, takéto tendencie hlavne pred voľbami nie sú úplne v poriadku. „Nikto nepotrebuje vytvoriť politický problém, ani národnostný,“ povedal Juhász. 

Poslanec Jaroslav Bagačka postrádal v návrhu občiansky princíp spoločného návrhu. „Je to trošku háklivá vec, ale keď by sa to predjednalo a išlo so spoločným návrhom, to by bolo dôkazom toho, ako tu žijeme,“ načtrol myšlienku riešenia Bagačka. 

Proti stiahnutiu bodu z rokovanie bola poslankyňa Erika Juhászová. „Neviem, čo o tomto treba toľko hovoriť. Mnohé mestá by boli hrdné na to, že si môžu takýchto dejateľov dať do mesta,“ povedala Juhászová. Podľa jej slov na škole využívajú busty v meste a chodia k nim so žiakmi. „Ja idem v meste aj k slovenským, aj k maďarským dejateľom. Ja absolútnej v tejto otázke nerozlišujem,“ dodala.

Podľa slov primátora Jozefa Šimka vytvoria skupinu a opýtajú sa na toto umiestnenie odborníkov, pamiatkarov, podobne, ako tomu bolo pri zámere umiestnenia sôch na Námestie M. Tompu v R. Sobote. Tento bod potom opätovne zaradí do rokovania v najbližších mesiacoch. Ako však uviedol, ak sa môže volať knižnica M. Hrebendu, tak nemám problém s tým, že by tam bola lavička, na ktorej sedí Matej Hrebenda. 

Domov dôchodcov na Kurinci

Domov dôchodcov, ktorý chce postaviť rimavskosobotská samospráva, by mohol byť na Kurinci. S jeho umiestnením v tejto lokalite prišiel záverom rokovania primátor mesta Jozef Šimko. Ako ďalej informoval, na jeho výstavbu by vedeli využiť financie z eurofondov, ktoré by sa dali získať z Plánu podpory a obnovy. Podľa jeho slov, ak by sa chceli vydať touto cestou, k dohode s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom dospel počas jeho nedávnej návštevy. 

V R. Sobote však za účelom domova či zariadenia sociálnych služieb je často diskutovaná chátrajúca budova internátu. Má však kapacitu stoviek miest a svojho času patrila k najväčším internátom na okolí. 

Na rokovanie zastupiteľstva bola prizvaná aj Elena Martinovičová, konzultantka a koordinátorka procesu deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb. Podľa jej slov budova bývalého internátu je absolútne nevhodná na akýkoľvek druh zariadenia sociálnych služieb. „To hovorím s úplnou vážnosťou. Naša komisia prijala stanovisko, kde neodporúča v tomto objekte sociálne služby,“ povedala Martinovičová. Toto rozhodnutie zdôvodnila budovaním domovov komunitného typu.

„Veľké zariadenia, inštitúcie rušíme, transformujeme na komunitné služby,“ povedala. Zároveň pripomenula, že z Plánu obnovy a odolnosti SR môže samospráva získať financie na príspevok s nula-percentným spolufinancovaním. Ide o počet 12 alebo 30 klientov. Navyše poznamenala, že v súčasnosti, keď ľudia prichádzajú o prácu, získavajú príspevky na opatrovanie rodinných príslušníkov v domácom prostredí. „Už je nerentabilné dávať seniorov do zariadení,“ podotkla. Vyzvala preto zainteresovaných, aby vznikol okrúhly stôl, kde by bola komunikácia na odbornej úrovni a zistil by sa aj dopyt po službách. „V inštitúcii nikdy neposkytnete službu na takej úrovni, ako sú služby komunitné,“ dodala. 

V dlhej diskusii s poslancami sa zaoberali aj možnosťou využitia chátrajúcej budovy internátu. „Nemáme inú možnosť, ako tam postaviť 132 rodinných bytov pre mladé rodiny s deťmi. Nie sociálne byty, nie pre Rómov,“ tvrdí Šimko, ktorý má podľa jeho slov na úrade približne 80 žiadostí o byty. Prostriedky by mohli získať zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Rekonštrukcia by si vyžiadala 15-16 miliónov a samospráva by zhruba polovicu získala a zvyšok by zaplatili ľudia v nájme počas 30 rokov. Potom by získali byty do vlastníctva zadarmo. Podľa poslanca Roberta Kuvika, ktorý tlmočil názor obyvateľov z okolia internátu tam sociálne byty nechcú, lebo sa obávajú druhej problémovej bytovky, ako je na Českej ulici.

Budova internátu na Školskej ulici je vo vlastníctve mesta od roku 2015, využívajú ju bezdomovci, ktorí tam zakladajú oheň. 

Primátor záverom tohto bodu dodal, že v marci predloží materiál na rokovanie k obidvom týmto zámerom. Ako podotkol, do úvahy potom prichádza ešte predať budovu alebo ju zbúrať. 

V R. Sobote chcú postaviť domov dôchodcov na zelenej lúke

Zdroj: vobraze.sk