Pribúdajú obce s obmedzeniami na využívanie pitnej vody. Vysychajú niektoré riečky i pramene

Voda je čoraz cennejšia a odporúča sa ňou neplytvať. Pretrvávajúce sucho sa čoraz viac podpisuje pod znižujúce sa stavy pitnej vody už aj v okrese Rimavská Sobota. Ako pre vobraze.sk priblížila riaditeľka marketingu a komunikácie Veolia SK Slavomíra Vogelová, už v priebehu júna a už aj júla zasielali výzvy na niekoľko obecných úradov s lokálnymi zdrojmi pitnej vody v okrese R. Sobota. „Zaslané boli výzvy na zákaz používania pitnej vody na iné účely, ako na ľudskú spotrebu,“ priblížila Vogelová, poda ktorej súčasná situácia v oblasti zásobovania pitnou vodou v regióne ich pôsobnosti je naozaj výnimočná. „Odhadujeme, že takýto stav nebol zhruba 10 rokov,“ povedala. Najnovšie sa obmedzenia týkajú obyvateľov obcí Studená, Petrovce, Dubno, Gemerské Dechtáre, Hostice, Jestice.

Pred mesiacom to boli obce Teplý Vrch, Budikovany, Drienčany, Padarovce, Dražice, Veľký Blh. „V prípade potreby budú vyhlásené ďalšie regulačné stupne,“ hovorí Vogelová a dodáva, že kompetencie na kontrolu opatrení a prípadný postih za nedodržiavanie opatrení majú v tomto prípade obce.

Obec Hodejov

Na vodnú nádrž Klenovec je napojených len viac ako polovica obcí okresu Rimavská Sobota. Napojenie chýba asi v 40-tich obciach. „Vodná nádrž zatiaľ kapacitne postačuje požiadavkám na množstvo dodávanej surovej vody potrebnej na výrobu pitnej vody,“ ubezpečila Vogelová s tým, že pitnú vodu dovážajú podľa objednávok do obcí Chrámec, Drňa či Sútor. 

Obec Jesenské

V dôsledku dlhotrvajúceho obdobia bez zrážok poklesla hladina nielen povrchových, ale aj podzemných vodných zdrojov. „Znižuje sa výdatnosť vodných zdrojov, klesajú zásoby podzemných vôd, klesá prítok do akumulácie. Zároveň sa počas leta zvyšuje spotreba vody na polievanie záhrad, trávnikov, napúšťanie bazénov a podobne,“ opísala situáciu. Ak by sa situácia zhoršila, v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach môžu podľa Vogelovej v spolupráci s obcou zaviesť časovú reguláciu dodávky vody z verejného vodovodu.

Rimavská Sobota

Okrem podzemných vôd ubúda vody aj v riekach v okrese Rimavská Sobota. Vyschla napríklad riečka Gortva, ktorá preteká Blhovcami, Hodejovom, Gortvou či Jesenským. Tu tvorí prítok rieky Rimava, ktorá je čoraz nižšia už aj v Rimavskej Sobote. Na slabnúce pramene a slabšie prietoky upozorňoval pred mesiacom už aj Vladimír Šándor, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote. Téme sme sa venovali začiatkom leta. Odporúčania pre nosenie viac vody platia aj pre turistov, ktorí využívajú pramene na svojich cestách. 

Pramene s pitnou vodou slabnú. Bude s ňou treba šetriť

Zdroj: vobraze.sk