Pri opravenom pamätníku si uctili pamiatku padlých bojovníkov aj z SNP. Štefanovi Špitálovi udelili medailu

Položením vencov a poklonením sa pri pamätníku Červenej armády na Námestí M. Tompu v Rimavskej Sobote si pripomeuli 77. výročie začiatku Slovenského národného povstania. Po stranách pamätníka stáli dvaja vojaci z útvaru v Rožňave. Predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Štefan Baláž v príhovore s úctou a vďakou priblížil okolnosti a priebeh SNP na Slovensku, ako aj v našom regióne. Zároveň pripomenul občana Rimavskej Soboty Ondreja Šmála z Tomašovej, ktorý padol pri Sevastopole. Jeho pamätná tabuľa je umiestnená pri zvonici v Tomašovej. Rovnako spomenul aj Jána Ušiaka z miestnej časti Bátka, ako aj prvého veliteľa 1. Československej brigády Jána Žišku z Trocnova, ktorý padol na Morave.

Baláž zároveň spomenul, že ich je stále menej, a že aj nedávno sa rozlúčili s Jozefom Špitálom z Veľkých Teriakoviec, ktorý pochádzal z Oravy. V priebehu dňa dostal ocenenie jeho syn, Štefan Špitál z Veľkých Teriakoviec.

Podľa slov Štefana Baláža im je ľúto, že rodina, ako aj okolie prišlo o najstaršieho žijúceho partizána, ktorý sa zúčastnil priamych oslobodzovacích bojov, Jozefa Špitála. Jeho syn pred pietnym aktom dostal ocenenie Milana Rastislava Štefánika II. stupňa. Ako pre vobraze.sk povedal ocenený Štefan Špitál, predseda Základnej organizácie SZPB vo Veľkých Teriakovciach, je to jeho druhé vyznamenanie. Ako sa uvádza na ocenení, je za významnú činosť v presadzovaní pokrokových, demokratických a humanitných tradécií odkazu boja za slobodu a proti fašizmu. Prvú medailu tiež M.R.Štefanika, ale III.stupňa mu udelili v roku 2016. V súčasnosti je predsedom miestnej organizácie, ktorá má vo Veľkých Teriakovciach 20 členov. Túto funkciu prevzal po otcovi Jozefovi Špitalovi, ktorý bol priamym účastníkom oslobodzovacich bojov doma i v zahraničí.

„Snažím sa, aby myšlienka slobody a tolerancie bola vštepovaná mladej generácii, aby sa nezabudlo na obete druhej svetovej vojny, aby sa už nikdy nezopakovala,“ priblížil Špitál, ktorý bol v tomto duchu vychovávaný.

Kladenie vencov tento rok bolo pri vynovenom pamätníku. Samospráva ho dala opraviť za zhruba 21 tisíc eur. Asi polovicu získala z dorácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov. Išlo o rekonštrukkciu spevnených plôch a očistenie samotného pomníka.

Zdroj: vobraze.sk