Obec Kružno to opäť „roztočila“.

Aj takto by sme to mohli povedať, aj keď hodilo by sa pridať aj gratuláciu k jej 99. narodeninám. Aktuálne to je 99 rokov odo dňa, kedy obec začali osídľovať prví prisťahovalci so svojimi rodinami. Vďaka ich tvrdej práci a práci ďalších generácií, môžeme zažívať príbeh a atmosféru obce tak, ako ju poznáme dnes.

Práve táto udalosť je každoročne úžasnou príležitosťou a zároveň výzvou pre terajších obyvateľov, pripomenúť si založenie obce a patrične to aj osláviť. Dni obce sa tohto roku uskutočnili 20-21. augusta s o to  väčším nasadením, že vlani bola obec a jej občania o takúto udalosť ukrátení pre pandemickú situáciu. Starosta Pavol Černák, poslanci obce a Občianske združenie Kružina sa toho ujali organizačne, a aj keď sa pri prípravách zapotili, ich námaha stála zato. Ako pre vobraze.sk ďalej v nasledovných riadkoch priblížil Ján Kmeť, pre svojich občanov pripravili dva dni plné športu, zábavy, hudby, už tradične vynikajúci baraní  guľáš,  fantastickú, všetkými masťami „mazanú“ kapustnicu ochutenú  smiechom a dobrou náladou kuchárov a kuchárok.

Oslavy výročia otvoril starosta obce svojím príhovorom k občanom už v piatok v popoludňajších hodinách. Následne bol otvorený pingpongový turnaj v kultúrnom dome, ktorý nemal konca kraja. Potom nasledovala voľná zábava detí a mládeže, starší pripravovali kuchyňu kultúrneho domu na varenie sobotňajších dobrôt.

V sobotu ráno oslavy pokračovali odštartovaním už 18. ročníka behu Memoriálu Fraňa Kráľa, ktorý si zabehli deti aj dospelí z horného na dolný koniec, s ocenením prvého bežca v cieli. Čas od desiatej hodiny patril všetkým deťom, ktoré si na multifunkčom ihrisku mohli preskúšať svoje schopnosti a šikovnosť v rôznych disciplínach. Každá z nich mala svojho víťaza a cien sa rozdalo neúrekom.
Pri dobrej nálade však ostali aj tí, ktorým sa cena neušla, lebo si mohli nechať namaľovať obrázok na tvár podľa vlastného výberu. Tejto ponuke neodolali ani niektorí dospelí.

G A L É R I A (1)

Všetci zúčastnení sa mohli v tento slnečný deň osviežiť širokým výberom nápojov v miestnom bare. Ďalšie prekvapenie pre deti  čakalo vo forme skákacieho hradu, kde sa mohli vyjašiť do sýtosti pod dohľadom svojich mamičiek a oteckov. Po krátkej oddychovej prestávke sa všetci tešili na tradičný futbalový zápas  ženatí  muži  verzus slobodní. Po dlhých šiestich rokoch sa podarilo vyhrať ženatým 6:2. V tejto víťaznej eufórii pokračovali aj vo večernom volejbale, keďže aj ten vyhrali  3:1.

Ako zároveň spomenul Janko Kmeť s manželkou, najmenších účastníkov zaujali disciplíny beh v škatuliach od topánok, skákanie vo vreci, hádzanie na basketbalový kôš.

Všetkého bolo teda dosť  a  k veselej nálade prispela nemalým dielom aj živá hudba. Tí, čo vládali tancovali, tí, čo nevládali, spievali. Svojou príjemnou návštevou občanov obce poctil aj pán dekan rímskokatolíckej farnosti v Rimavskej Sobote Rastislav Polák. Pozdravil sa so svojimi veriacimi a tiež ochutnal dobroty z kuchyne. Veľký palec hore všetkým organizátorom ako aj účastníkom, že spoločne vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru s množstvom zážitkov. A čo dodať na záver? Možno pár fotografií, ktoré tieto úžasné dva dni verne dokumentujú, a tiež myšlienku: Na budúci rok bude obec Kružno sláviť storočnicu. Chceme, aby naša milovaná dedinka žila aj naďalej svojím pokojným životom a je našou veľkou výzvou  ju uchovať v terajšom ráze a duchu, aby sa v nej aj ďalšie generácie cítili tak dobre, ako my dnes.

G A L E R I A (2)

Zdroj: Ján Kmeť s manželkou , Foto: Ján Kmeť, vobraze.sk