Študenti hľadajú pozitívne vzory

OZ Ternipe  a Rodrigó Balogh, maďarský herec, režisér a spisovateľ.

Občianske združenie Ternipe uskutočnilo v dňoch 2. až 4. decembra v Rimavskej Sobote školenie v rámci projektu „Naše práva a budúcnosť 2“. Školenia sa zúčastnili stredoškoláci a vysokoškoláci, pre ktorých prednášal a workshopy robil predovšetkým Rodrigó Balogh, maďarský herec, režisér a spisovateľ.

Prvý deň, po príchode všetkých do hotelu Csillagház v Rimavskej Sobote, sme začali školenie krátkym predstavením. Potom sme s Rodrigom Baloghom prebrali tému Kto je hrdinom? v rámci workshopu Roma Heroes. Po krátkych prezentáciách sme sa rozhodli, či postavy v príbehoch sú hrdinovia a ak áno, prečo. Keď sme pochopili pojem hrdina, podelili sme sa o to, kto je náš hrdina. Najčastejšie išlo o člena rodiny, priateľa alebo učiteľa, ktorí zohrávajú v našom živote dôležitú úlohu.

Na druhý deň sme opäť začali školenie s Rodrigom, ktorý nám predstavil stručné dejiny rómskej drámy a divadla v Európe a ukázal nám inštitucionalizované a neinštitucionalizované rómske divadlá v rôznych európskych krajinách. Po tomto všetkom, reflektujúc predchádzajúci deň, sme sa museli v krátkosti podeliť o vlastný hrdinský čin. Z nich sme vybrali štyri príbehy, ktoré sme museli nejakou formou prezentovať vytvorením štyroch skupín. Vybrali sme si písanie básne, kreslenie, dramatické scény a videotvorbu. Po krátkej príprave každý predstavil spracované príbehy.

OZ Ternipe  a Rodrigó Balogh, maďarský herec, režisér a spisovateľ.

Na tretí deň štatutár OZ Ternipe Štefan Vavrek prednášal o maďarských rómskych hrdinoch na Slovensku. Každý účastník mal pomenovať každodenného rómskeho hrdinu zo svojho okolia, ktorého meno si myslí, že je hodné, aby bolo zahrnuté do pripravovanej brožúry na túto tému. Cieľom školenia je preto okrem iného zostaviť brožúru, v ktorej budú uvedení významní hudobníci, učitelia, herci, alebo s iným povolaním, žijúci či zosnulí maďarskí Rómovia zo Slovenska. Na záver zamestnankyňa OZ Diana Filepová predstavila podujatia a programy, na ktorých sa členovia združenia zúčastnili v roku 2022.

OZ Ternipe

Školenie prebiehalo vo veľmi dobrej atmosfére, mohli sme sa dozvedieť veľa užitočných a dôležitých informácií. Na workshopoch sa do úloh mohol zapojiť každý a tak naša pozornosť a nadšenie ani na minútu neopadli. Školenie bude pokračovať 7. januára v Budapešti, kde sa zúčastníme školenia Gábora Bernátha. 7. marca sa študenti predstavia v dvoch školách maďarských rómskych hrdinov na Slovensku a rozdajú o nich vyrobenú brožúru.

Zdroj: Diana Filepová

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“