Slovenská pošta dala stanovisko k pobočkám v Dubovci a Hrnčiarskej Vsi

ilustračné foto

Nad pobočkou Slovenskej pošty v obci Dubovec visel Damoklov meč. Rovnako sa zmrákalo napríklad i nad pobočkou v Hrnčiarskej Vsi. Nastal však istý posun. „Slovenská pošta nebude v tomto roku rušiť uvedené pobočky,“ uviedla pre vobraze.sk jej hovorkyňa Iveta Dorčáková.

„Je to pozitívna reakcia. Tešíme sa, ak to bude naozaj tak, že pobočku Slovenskej pošty v tomto roku nezatvoria. Dúfam však, že to tak zostane aj dlhšie,“ povedal pre vobraze.sk starosta Dubovca Ladislav Lőkös. V obci na juhu Rimavskosobotského okresu prebiehala petičná akcia za zachovanie pošty. „Petičné hárky pošleme aj Slovenskej pošte i Regulačnému úradu, aby videli, že nás táto téma nenechala chladnými. Snažili sme sa ukázať petičnou akciou, že pobočku pošty potrebujeme. S podpismi za zachovanie pošty pomáhali aj susedné obce,“ vyjadril sa starosta Dubovca Lőkös.

„Potešilo nás to, ale je to zase len dočasné riešenie. Urobíme všetko, aby sme pobočku Slovenskej pošty zachovali v našej obci natrvalo. Máme tu početnú rómsku komunitu i dva nové domovy dôchodcov a oni ju budú potrebovať,“ reagoval pre vobraze.sk starosta Hrnčiarskej Vsi Ján Melicher. Ako doplnil, pod petíciu za zachovanie pobočky sa podpísalo najmenej 500 občanov. „Petíciu, samozrejme, odovzdáme na dve miesta, aby sme to poistili. Musíme ešte relevantné dôkazy predložiť, že tá pobočka pošty je v našej obci potrebná. U nás platia len za elektrinu, neplatia za kúrenie či za prenájom. Sme ochotní aj tú elektrinu odpustiť, aby sme znížili čo najviac náklady na túto pobočku Slovenskej pošty,“ vyjadril sa Melicher.

Slovenská pošta požiadala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) o stanovisko k pobočke v Dubovci. „Regulačný úrad rozhoduje o skončení činnosti pobočky vždy individuálne. Až po kladnom rozhodnutí regulátora môže byť činnosť pobočky skončená,“ uviedla v januári hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková. Ako ozrejmila, ak je prevádzka pošty vyhodnotená ako neefektívna z viacerých hľadísk, podá Slovenská pošta Regulačnému úradu návrh na jej zrušenie. Medzi ohrozenými sa ocitla tiež spomínaná pobočka Slovenskej pošty v Hrnčiarskej Vsi.

Doplnené o 22.00 h:

„Úrad zatiaľ nepristúpil k posúdeniu predložených návrhov týkajúcich sa pôšt Dubovec a Hrnčiarska Ves. Doposiaľ tak nebolo vydané žiadne stanovisko,“ uviedla pre vobraze.sk Adriana Volfová, vedúca tlačovo – informačného oddelenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Ako dodala, návrhy rušenia pôšt sú predkladané zo strany Slovenskej pošty na základe jej rozhodnutia, pričom hlavným uvádzaným dôvodom na zrušenie pôšt je trend vývoja hospodárenia ovplyvnený zvyšovaním vstupných nákladov, poklesom výnosov niektorých produktov a dosiahnutie očakávanej úspory osobných nákladov a nákladov spojených s prevádzkou objektov pôšt.

„V zmysle platnej legislatívy úrad posudzuje každý návrh na zrušenie konkrétneho prístupového alebo kontaktného miesta verejnej poštovej siete, a to z hľadiska súladu s Požiadavkami na kvalitu univerzálnej služby, ktoré určujú minimálne ukazovatele zabezpečenia univerzálnej služby. Napriek splneniu ukazovateľov, o zrušení pobočky, ako aj termíne jej zrušenia, rozhoduje Slovenská pošta,“ skonštatovala Volfová.

V obci z okresu R. Sobota môže skončiť pobočka Slovenskej pošty

Zdroj: vobraze.sk