Ružinú začali napúšťať. Rekreanti ju budú môcť využívať aj tento rok

Vodnú nádrž Ružiná, ktorá je v rekonštrukcii, začali napúšťať. Počas prác ostala takmer bez vody a koncom minulého roku došlo aj k výlovu rýb. Podľa slov hovorcu štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariána Bocáka s napúšťaním začali podľa plánu. Ako ďalej pre vobraze.sk Bocák priblížil, v rámci opravy ukončujú práce na reprofilácií betónov združeného funkčného objektu (ZFO), kde boli vymenené tabuľové uzávery provizórneho hradenia dnových výpustov vrátane ovládacích mechanizmov a hrablíc na vtoku do dnových výpustov. „V strojovni ZFO ukončujeme výmenu technológie dnových výpustov klapiek a kužeľových ventilov,“ doplnil.

Na hrádzi a pri prevádzkovej budove bolo vymenené osvetlenie komunikácie. Počas napúšťania ešte dokončia betóny pravostranného múru a spevnenia brehu pod prevádzkovou budovou.

„Sú to práce, ktoré si nevyžadujú vypustenie nádrže. Na korune hrádze sa vybuduje nová asfaltová komunikácia, prebehnú nátery vlnolamu (múr na hrádzi) a doplní sa zábradlie,“ uviedol Bocák. Napustenie na maximálnu prevádzkovú hladinu podľa neho predpokladajú za 1,5 až 2 roky, v závislosti od hydrologických podmienok. Využívať nádrž na rekreáciu podľa Bocáka bude však možné aj skôr, aj v priebehu tohto roka.

Vodná stavba Ružiná bola postavená v rokoch 1969 až 1973. V jej okolí je zhruba osemkilometrový okruh. Má rozlohu 170 ha a celkový objem viac ako 15 miliónov metrov kubických. Jej hlavným účelom je sploštenie povodňovej vlny, vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku, akumulácia vody pre zabezpečenie povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo, využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni, rekreácia a rybárstvo.

Zdroj: vobraze.sk, FOTO: vobraze a fb Poltár a okolie