Pomáhajú chrániť deti v ohrození 24 hodín denne

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni.

Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenie a zodpovednosť. Vyškolení odborníci vedia poskytnúť deťom pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Ich výhodou je predovšetkým jednoduché ovládanie, dostupnosť  ako aj funkcia okamžitého ukončenia komunikácie či vymazanie histórie.

Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk.

Dištančná forma pomoci zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa. Je na klientovi, aké údaje o sebe konzultantovi poskytne, konzultant s nimi vždy narába ako s dôvernými osobnými údajmi. Poskytnutím osobných údajov klienta sa konzultantovi otvára možnosť poskytnúť adresnú a efektívnu pomoc.

Zároveň platí pravidlo zodpovednosti, t.z , ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrození jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia na to zodpovedné orgány. K takým orgánom patrí predovšetkým polícia, záchranná zdravotná služba a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím implementuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny už približne päť rokov. Jej účelom je deťom ohrozeným násilím poskytnúť krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu online dištančnou formou. Odborným garantom projektu je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny