Po odchode dvoch sudcov nikto na súd v R. Sobote nepribudol

Od januára 2022 nepribudne na Okresný súd v Rimavskej Sobote žiadny sudca, a to napriek opakovaným žiadostiam tohto súdu a poukazovaniu na nadmerné zaťaženie trestnoprávnej agendy. Pre vobraze.sk to uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová.

V súčasnosti na ňom pracuje štrnásť sudcov. Ako informovala hovorkyňa, ich počet sa znížil zo šestnásť na štrnásť v minulom roku, keď 30. júna ukončili výkon funkcie sudcu z dôvodu odchodu do dôchodku dvaja sudcovia. Tí pôsobili na trestnom úseku. „Od 13. 7. 2020 do 21. 5. 2021 z dôvodu čerpania materskej dovolenky a od 11.08.2020 z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti ďalšej sudkyne trvajúcej viac ako šesť týždňov v skutočnosti vybavovalo veci len 12 sudcov,“ referovala s tým, že žiadny nový sudca odvtedy na tento súd nepribudol.

Podľa jej stanoviska boli nerozhodnuté a nevybavené veci sudcov, ktorí odišli do dôchodku a neprítomných sudkýň prerozdelené medzi ostatných sudcov vybavujúcich rovnakú agendu. „Do trestnoprávneho oddelenia, na ktorom zostali len dvaja sudcovia, bola prerozdelená celá agenda odchádzajúcich sudcov, čím vzniklo ich neúmerné zaťaženie, až následne tam bol pridelený nový sudca 25. 9. 2020, dovtedy vybavujúci veci obchodné a exekučné,“ priblížila Uhrovičová. Presun sudcu nastal v rámci rimavskosobotského súdu.

„Je potrebné konštatovať, že trestné oddelenie aj napriek prideleniu jedného sudcu je aj naďalej neúmerné zaťažené trestnou agendou. Sudcom občianskoprávnych oddelení pribudla nová obchodnoprávna agenda. Zvýšený nápad do jednotlivých súdnych oddelení spôsobený znížením počtu sudcov vo výkone, zaťaženie v podobe prerozdelených spisov neprítomných sudcov a taktiež zmeny, respektíve rozšírenie špecializácie sudcov malo za následok zvýšenie počtu nevybavených vecí v jednotlivých agendách,“ vyjadrila sa hovorkyňa. Z hľadiska počtu napadnutých vecí na ňom prevládajú tie z občianskoprávnej agendy, „o čom svedčí aj počet sudcov, ktorí ich vybavujú“.

Rimavskosobotský okresný súd sídli v zrekonštruovanej budove s kamerovým systémom a elektronickým zabezpečovacím systémom. „Vybavenie výpočtovou technikou spĺňa základné požiadavky pre chod súdu,“ uviedla Nina Uhrovičová. Predsedom súdu v Rimavskej Sobote je Peter Zachar.

Zdroj: vobraze.sk